Project
image image image image image image image image image image image
Opdrachtgever:Gemeente Dordrecht
Architect:Hooper Architects
Periode:2005 - 2010
Categorie:Bijeenkomst Sport
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

De Sportboulevard biedt een uitgebreid aanbod aan sportfaciliteiten voor zowel recreatieve sporters als toptalenten. Het complex van totaal zo’n 34.000 m2 bestaat uit een sport- en turnhal, een zwemhal met een vijftig meter lang wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad, een ijshal met ijshockeyveld, krabbelbaan en een 250 meter hardrijbaan, een centrale hal, verenigings- en vergaderruimten en een ondergrondse parkeergarage.

Vanuit de Gemeente zijn twee ambities meegegeven aan deze ontwikkeling: het gebied moet mensen uit de stad en de regio tot een bezoek verleiden en het moet duurzaam worden ingericht. Met betrekking tot dit laatste punt had de Gemeente de opdracht meegegeven dat iedere milieubesparende maatregel die in maximaal 10 jaar kan worden terugverdiend, moet worden toegepast. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een slim ontwerp waar een energiebespraring van 40 à 50% wordt behaald.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Er zijn verschillende opties uitgewerkt en die zijn uiteindelijk beoordeeld op investeringskosten, exploitatiekosten en terugverdientijd. Daarna moesten keuzes worden gemaakt om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Ontwerp & Calculatie

In iedere fase van het ontwerp (PvE/VO/DO/Bestek) en gedurende de sessies waarbij alle duurzame en innovatieve onderwerpen aan de orde kwamen, werd het ontwerp steeds weer opnieuw getoetst aan de beschikbare budgetten. Een extra complicatie daarbij is dat de basiskeuzen voor een aantal systemen ook een sterke invloed hebben op bouwkundige, constructieve en zelfs op architectonische aspecten. Dat geldt onder andere voor de soort badwaterfiltering, welke keuze er voor het koelmiddel in de ijsbanen wordt gemaakt en welke manier van noodkoeling wordt gekozen. Daardoor moesten er al vroeg in het ontwerpproces (VO fase) redelijk nauwkeurige calculaties van de diverse installatieconcepten worden gemaakt, die in combinatie met de kosten van de bouwkundige en constructieve consequenties voldoende inzicht gaven voor de finale afweging om knopen door te kunnen hakken.
In die fase is een hecht ontwerpteam met partijen die respect hebben voor de mogelijkheden en problemen van alle deelnemers in het team van groot belang.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Door de complexiteit van de installaties, de grote mate van integratie van de installaties van de verschillende gebouwfuncties en de sterke samenhang tussen installaties en bouwkundige en constructieve onderdelen was een stevige installatietechnische ondersteuning van de bouwdirectie noodzakelijk. Dat is ingevuld door de frequente inzet van een ter zake kundige montage inspecteur en regelmatige assistentie van de directievoerder door de projectleider van Techniplan Adviseurs.

Ruimschoots vóór de oplevering zijn de technische mensen van de exploitant ingehaakt in het lopende proces, zodat zij bij de het in bedrijf stellen, de functionele testen en andere belangrijke mijlpalen betrokken werden en op die wijze ook al kennis konden maken met de bijzonder eigenschappen van de installaties. Samen met de instructiesessies die door de verschillende leveranciers onder leiding van de hoofdinstallateur werden georganiseerd kon de exploitatie na de opening direct goed en geordend van start en was er geen sprake van een moeizaam leertraject.

Duurzaamheid

Het project kent de volgende duurzame toepassingen:

 • De restwarmte van de ijshal wordt gebruikt om het zwembad van warmte te voorzien, maar ook de rest van het gebouw wordt met restwarmte verwarmd. Dit leidt tot een grote energiebesparing.
 • Alle luchtbehandelingskasten zijn uitgevoerd met HR warmteterugwinning met een rendement van meer dan 80%. De luchtbehandelingskasten van de zwemzalen zijn zelfs uitgerust met warmtepomptechnieken om de terugwinning van warmte en vocht nog verder te optimaliseren.
 • De warmte uit het afvalwater van het zwembad wordt zoveel mogelijk teruggewonnen.
 • Het circulatiesysteem van de zwembaden is uitgevoerd met extreem lage drukverschillen waardoor de grote zwemwaterpompen veel minder elektrische energie gebruiken.
 • De waterbehandeling van het zwembad die vindt plaats met een minimum aan chemische stoffen (zo weinig mogelijk chloor, zuur etc). Dit wordt o.a. bereikt door de inzet van UV licht voor de afbraak van bacteriën en actieve kool filtering voor de reductie van ureum in het badwater.
 • De vriesmachines van de ijsbaan zijn uitgerust met een zogenaamde economizer, waardoor deze machines 20% meer rendement leveren dan de normaal gebruikte vriesmachines.
 • De verlichting is in het algemeen uitgevoerd met aanwezigheidsdetectie en alle verlichting is uitgevoerd met hoog rendement lichtbronnen.
 • De onderwaterverlichting van de zwembaden is uitgevoerd als RGB LED verlichting.
 • In het zwembad, sporthal en de ijshal wordt gebruik gemaakt van zogenaamde puntverlichting met een heel hoog rendement.

Door bovenstaande duurzame  en innovatieve toepassingen wordt In dit project een energiebesparing van 40 a 50% behaald. Dat komt overeen met een totale jaarlijkse CO2-reductie van 410.000 ton.

Behalve deze energiebesparingen wordt er voor een complex als dit ook relatief weinig drinkwater gebruikt.  Dat wordt onder andere bereikt door de volgende duurzame installaties:

 • Het schraapijs van de ijsbanen wordt niet (zoals gebruikelijk) weggegooid, maar gesmolten, gefilterd en hergebruikt als “dweilwater” in de Zamboni ijsdweilmachines. Op jaarbasis worden zo tienduizenden kubieke meters drinkwater bespaard.
 • Alle douches zijn uitgevoerd met waterbesparende douchekoppen en een douchebesturingssysteem dat verspilling van water tegengaat.
 • De badwaterkwaliteit is zo goed dat de provincie toestaat dat er de helft minder suppletiewater mag worden gebruikt. Ook dat levert een besparing op van duizenden kubieke meters drinkwater.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Architect: Hooper Architects
Bouwmanagement: BBN
Adviseur bouwfysica: Techniplan Adviseurs bv
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: Andriessen / Lotec / GEA Grenco
Aannemer: Bouwcombinatie Heerkens van Bavel / Remmers VOF

Websites

http://www.sportboulevard.nl/