Gebiedsontwikkeling

Ontwerp duurzame energiesystemen

Ontwerp duurzame energiesystemen

Nadat een keuze is gemaakt voor het duurzame energiesysteem dat binnen een gebiedsontwikkeling zal worden toegepast, volgt de fase van het precieze ontwerp. Techniplan Adviseurs staat hierin de opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders bij die gezamenlijk hieraan werken. Wij brengen onze kennis in op het gebied van duurzame installaties en zorgen ervoor dat deze goed worden ingebed in het gebiedsenergieontwerp.

Ontwerp duurzame energiesystemen

Net als bij gebouwen werken we aan een brede range van gebiedsontwikkelingen: van bedrijventerreinen en woongebieden tot en met binnenstedelijke gebieden die veelal een gemengd programma kennen. In nauwe samenwerking met de verschillende opdrachtgevers stellen we de Programma’s van Eisen op die omschrijven waar de energievoorziening aan moet voldoen. Publieke en private partijen dragen hierbij hun eigen voorkeuren en wensen aan. Vervolgens inventariseert Techniplan Adviseurs de systeemkeuzes en maakt op basis hiervan het ontwerp voor het gebiedsgerichte ontwerpsysteem

“Het ontwerp van het duurzame energiesysteem is de volgende stap in onze aanpak.”