Gebiedsontwikkeling

Geohydrologisch advies

Geohydrologisch advies

Techniplan Adviseurs is gecertificeerd voor het ontwerp van ondergrondse bodemenergiesystemen. In veel gevallen komt hier specialistisch geohydrologisch onderzoek bij kunnen waarbij de grondwaterstromen in een gebied in kaart worden gebracht. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het complete traject voor onze rekening te nemen, van het ontwerp van het bodemenergiesysteem tot en met aanvragen van de benodigde vergunningen (zoals voor de Waterwet). Op basis van ons werk kunnen de volgende fases opgestart en vergund worden (detailontwerp, realisatie en exploitatie).

“Op basis van ons werk kunnen de volgende fases opgestart en vergund worden.”