Waar techniek tot leven komt

Disclaimer

 

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Techniplan Adviseurs bv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Geen garantie op juistheid

Techniplan Adviseurs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het goed functioneren van de website.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Techniplan Adviseurs heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Techniplan Adviseurs bv aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites derden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik.

 

Het intellectueel eigendom berust bij Techniplan Adviseurs of een van de partijen waarmee Techniplan vooraf afspraken heeft gemaakt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Techniplan Adviseurs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina van de website.