Vastgoed

Duurzame energiesystemen gebouwen

Duurzame energiesystemen gebouwen

De energievoorziening van gebouwen heeft de afgelopen decennia een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Met name de innovatie van de warmte-koudeopslag (WKO) heeft veel in beweging gezet. Hiermee is het mogelijk energie in de bodem op te slaan, om er vervolgens gebouwen mee te verwarmen en te koelen. Techniplan Adviseurs is vanaf het begin bij de ontwikkeling en toepassing van WKO-installaties betrokken geweest. Daarnaast hebben we expertise in huis voor specialistisch geohydrologisch advies (inzake grondwaterstroming).

WKO: haalbaarheid, ontwerp en outsourcing

Voor veel gebouwontwikkelaars is een duurzame warmte/koudevoorziening met bodemenergie en/of aquathermie een interessante optie. Techniplan Adviseurs begeleidt het complete traject dat hiervoor nodig is, tot en met de keuze van het eigen beheer houden van het energiesysteem of het juist uitbesteden daarvan (outsourcing). Onze adviseurs bepalen eerst de haalbaarheid van een WKO en stellen op basis daarvan een Plan van Aanpak ook. De opdrachtgever kan hiermee zelf keuzes maken over de verdere implementatie.

“De opdrachtgever kan hiermee zelf keuzes maken over de verdere implementatie.”

Geohydrologisch advies

In de beginfase van een project dat voorzien wordt van een bodemenergiesysteem is een goed onderzoek van de ondergrond essentieel. Techniplan Adviseurs is gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te mogen uitvoeren, die uiteenlopen van het ontwerp tot en met de Vergunningsaanvraag Waterwet. We passen in de voorfase onder meer een quick-scan toe, als onderdeel van ons bredere haalbaarheidsonderzoek. We onderzoeken daarbij of de bodemopbouw geschikt is voor de toepassing van een open bodemenergiesysteem. Ook brengen we de relevante omgevingsfactoren in beeld.