Waar techniek tot leven komt

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Techniplan Adviseurs hanteert:

De Nieu­we Re­ge­ling 2011 Rechts­ver­hou­ding op­dracht­ge­ver – ar­chi­tect, in­ge­ni­eur en ad­vi­seur (eer­ste her­zie­ning, ju­li 2013)

The New Ru­les 2011 Legal re­la­ti­ons­hip client – ar­chi­tect, en­gi­neer and con­sul­tant (First re­vi­si­on Ju­ly 2013)