Vastgoed

Klachtenonderzoek en second opinions

Klachtenonderzoek en second opinions

Gebouwen kunnen helaas leiden tot klachten bij de gebruikers. Een bekend voorbeeld zijn de klachten over het binnenklimaat (sick building) dat een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van mensen en daarmee op hun welbevinden en arbeidsproductiviteit. Vaak betreffen de klachten symptomen van achterliggende oorzaken. Techniplan Adviseurs gaat dan op onderzoek uit en rapporteert hierover. In het verlengde hiervan staan we onze opdrachtgevers bij om de klachten op te lossen.

In dit kader worden wij ook met regelmaat gevraagd voor het uitvoeren van second opinions. Deze hebben veelal betrekking op de installatie-ontwerpen die door derden zijn vervaardigd.

“We staan onze opdrachtgevers bij om de klachten op te lossen.”