Gebiedsontwikkeling

Haalbaarheidsstudie duurzame energiesystemen

Haalbaarheidsstudie duurzame energiesystemen

In de vroege fase van een gebiedsontwikkeling speelt techniek direct al een belangrijke rol. Op dat moment leggen de betrokken partijen de principes voor de gebiedsinrichting vast. Programma en ontwerp worden afgestemd op uitvoering, techniek, organisatie en financiën. De medewerkers van Techniplan Adviseurs draaien mee in dit proces en voorzien de publieke en private partijen van kennis en informatie over de mogelijke energiesystemen.

We zetten de haalbaarheid van verschillende opties naast elkaar. Daarbij spelen tal van aspecten een rol: van de gebiedskenmerken tot en met de wensen van de partijen die bij de gebiedsontwikkeling een rol spelen. We nemen daarbij de totale levensduur van energiesystemen onder de loep en relateren de initiële investeringen nadrukkelijk aan de fasen die daarop volgen.

Drie variabelen: techniek, financiën en organisatie

Met duurzame energiesystemen die voor een heel gebied worden toegepast, zijn vaak substantiële investeringen gemoeid. Investeringen die door de betreffende opdrachtgevers moeten worden opgebracht en uiteindelijk in rekening worden gebracht bij de eindgebruikers. Net zoals we dat bij individuele gebouwen doen, brengen we ook voor het gebiedsconcept daarom eerst de verschillende opties in beeld. Vervolgens vergelijken we ze op een drietal cruciale variabelen.

We kennen deze variabelen van de manier waarop we de haalbaarheid van energiesystemen voor gebouwen bepalen. Zijn ze technisch haalbaar, wat zijn de financiële effecten en hoe past het energiesysteem bij de organisatie – veelal een samenwerking van publieke en private partijen? Techniplan Adviseurs zet de mogelijkheden van verschillende alternatieven voor de levering van duurzame warmte en koude op een rij en vergelijkt ze onderling, veelal ten opzichte van een conventionele installatie. Bij onze analyse maken we gebruik van een brede scope, ook in geografisch gebied. Zo nemen we bijvoorbeeld de potentie van duurzame energiebronnen in de directe omgeving mee. Denk onder meer aan de kansen voor geo- en aquathermie.

“Zo nemen we bijvoorbeeld de potentie van duurzame energiebronnen in de directe omgeving mee.”