Waar techniek tot leven komt

Ontwerp en advies gebouwinstallaties

Ontwerp en advies gebouwinstallaties

De installaties van gebouwen vormen al sinds 1978, toen Techniplan Adviseurs werd opgericht, een van dé kernactiviteiten. We adviseren over allerlei soorten gebouwen en in alle fasen van de planontwikkeling. Steeds houden we daarbij de technische, financiële en organisatorische aspecten in de gaten en zorgen daarmee voor een afgewogen advies en integraal ontwerp.

Het installatieontwerp wordt idealiter zo vroeg mogelijk al meegenomen in het overleg tussen de opdrachtgever en andere betrokken partijen. In een fase dat er nog meerdere mogelijkheden zijn voor de inrichting van het energiesysteem, worden deze naast elkaar gezet en beoordeeld op de haalbaarheid: programmatisch, ontwerp- en bouwtechnisch en financieel. Ook de prestaties in termen van duurzaamheid komen in deze eerste fase al om de hoek kijken.

In de hele gebouwenmarkt

Techniplan Adviseurs werkt aan een breed scala aan gebouwen in Nederland. Het zijn bestaande gebouwen die bijvoorbeeld gerenoveerd of getransformeerd worden. Daarnaast hebben we een sterke positie in de markt van nieuwe projecten. Het gaat onder meer om kantoren, onderwijsgebouwen, winkelcentra en woongebouwen. Steeds vaker zijn we ook betrokken bij mixed use-ontwikkelingen. Techniplan Adviseurs werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Zij betrekken ons regelmatig bij complexe binnenstedelijke projecten waar de ruimte schaars is en bijvoorbeeld met hoogbouw wordt gewerkt. Vaak werken we in interdisciplinair verband samen met ontwerpers, adviseurs en realisatoren.

“We zorgen daarmee voor een afgewogen advies en integraal ontwerp.”

Installaties in soorten en maten

Gebouwen die willen voldoen aan de eisen van de moderne tijd beschikken over een veelvoud van installaties. Klimaatbeheersing wordt in deze tijden van klimaatverandering steeds belangrijker. Daarnaast maakt energieopwekking steeds vaker onderdeel uit van het gebouwconcept. Belangrijke andere installaties zijn bestemd voor de datatechniek en de telecommunicatie, de beveiliging en uiteraard de elektrotechniek. Ook ontbreken sanitair, transport en gevelonderhoud niet.

Onderdelen van het ontwerp en advies

Techniplan Adviseurs is actief van de initiatief-fase tot en met de realisatie en het (her)gebruik van een gebouw. Per fase doen ons team van specialisten voorstellen die vastgelegd worden in documenten. Alle onderdelen die een relatie hebben met de haalbaarheid passeren daarbij de revue. Bij het ontwerp wordt de exploitatie van de installaties direct meegenomen zodat een optimale oplossing voor de gehele levensduur ontstaat, met volop aandacht voor zaken als onderhoud en energiebesparing. Veel voorkomende onderdelen van het ontwerptraject zijn het beoordelen en opstellen van programma’s van eisen, het ontwikkelen van installatiemodellen en het vergelijken en adviseren bij systeemkeuzes. Maar ook het adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in het gebouwontwerp, tot en met het ondersteunen bij aanbestedingen.