Waar techniek tot leven komt

Over ons

Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installaties, energie en milieu. Techniek is voor ons geen doel maar een middel om het leven aangenamer te maken – thuis, op het werk, op school en waar dan ook. Vandaar ook ons motto: ‘Waar techniek tot leven komt’.

Waar techniek tot leven komt

In haar bijna 45-jarig bestaan heeft Techniplan zich met haar medewerkers ontwikkeld tot een van de toonaangevende bureaus in Nederland die meedenken over de ruimtelijke inrichting van ons land. Aanvankelijk lag de focus sterk op het gebouwniveau maar gebiedsontwikkeling daar nadrukkelijk bijgekomen als opgave. Al vanaf het einde van de jaren negentig denken we mee met onze opdrachtgevers over de (her)inrichting van complete gebieden en welke eisen dat stelt aan de techniek.

Bij ons werk kijken we voortdurend naar de cruciale driehoek van kwaliteit, kosten en opbrengsten. Alle drie de hoekpunten zijn van belang in het bepalen van het precieze technische ontwerp en de daarmee samenhangende investeringen. Bij onze advisering aan opdrachtgevers nemen we de gehele levenscyclus van technische installaties onder de loep: van de initiële investeringen tot en met de exploitatie en het beheer.

Innovatie is een centraal thema in de aanpak van Techniplan Adviseurs. We houden ogen en oren open voor nieuwe technische toepassingen die de kwaliteit van gebouwen en gebieden kunnen verbeteren. Mede daarom onderhouden we nauwe banden met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zodat we nieuwe inzichten mee kunnen nemen in de praktijk. Beproefde oplossingen nemen we mee in onze advisering.

Engineering

De kernkwaliteit van Techniplan Adviseurs is gelegen in het vertalen van de wensen van onze opdrachtgevers naar een passend technisch ontwerp. We noemen dit ook wel de ‘engineering’: het uitwerken van ambities en ontwerpen in een concreet plan voor de technische installaties. Daarbij is het niet zo dat de medewerkers van TPA klakkeloos het programma van eisen van de klant en het ontwerp van de architect overnemen: wij bemoeien ons er – met alle respect – het liefst zo vroeg mogelijk in het proces tegenaan.

Goede en zorgvuldige engineering begint naar ons idee namelijk al heel vroeg in het proces, op het moment dat het erom gaat de uitgangspunten voor een gebouw of gebied te bepalen. Op dat moment zijn er nog verschillende alternatieven mogelijk en is het zaak alle belangen en wensen goed op elkaar af te stemmen. Onze adviseurs denken in deze fase al mee met de partijen die betrokken zijn bij het project.

Naarmate het project vordert, begeleiden we dit verder richting ontwerp, realisatie en exploitatie/beheer. Daarbij houden we steeds de haalbaarheid in brede zin in de gaten: technisch maar ook financieel en in termen van duurzaamheid. In de aanpak van TPA gaan tekenen en rekenen voortdurend gelijk op. Daarbij brengen we ook onze kennis over het feitelijk functioneren van technische installaties in, ondersteund door praktijkgegevens en ervaringen. Zo zorgen we voor een verbinding tussen alle fasen van een project.

Wie zijn wij?

Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installaties, energie en milieu. Techniek is voor ons geen doel maar een middel om het leven aangenamer te maken – thuis, op het werk, op school en waar dan ook. Vandaar ook ons motto: ‘Waar techniek tot leven komt’.

Wij werken met 55 medewerkers aan de mooiste, innovatieve en duurzame projecten van Nederland. Dat wij als relatief “klein” bureau hierin succesvol zijn, heeft alles te maken met de manier waarop wij werken en de mensen die bij ons werken. Bij ons kom je te werken in een informele sfeer waar de communicatielijnen kort zijn en er letterlijk geen deuren bestaan tussen de verschillende afdelingen.

Duurzaamheid

In ons werk is duurzaamheid geen apart thema of een sluitpost die aan het einde van een ontwerptraject nog even om de hoek komt kijken. Duurzaamheid staat bij ons centraal vanaf het eerste moment dat we bij een project betrokken raken. Hoe zorgen we ervoor dat we met de inrichting van de gebouwde omgeving om ons heen optimaal rekening houden met de draagkracht van onze aarde en het welbevinden van huidige en toekomstige generaties?

Deze opgave heeft de laatste tijd alleen nog maar aan urgentie gewonnen. Het ene na het andere alarmerende rapport wijst ons erop dat de mensheid er slecht voor staat voor wat betreft een duurzaam voortbestaan. Grondstoffen raken op, de biodiversiteit staat onder druk, de klimaatverandering verloopt steeds sneller – met alle gevolgen van dien. Waar duurzaamheid eind vorige eeuw vooral werd ingezet om het energieverbruik van gebouwen omlaag te brengen, ligt nu een veel meer integrale en zelfs existentiële opgave voor.

Onze expertise is dat wij vanaf het eerste initiatief een project op haar duurzaamheidsprestaties kunnen beoordelen. Waar mogelijk en relevant dragen wij alternatieven en oplossingen aan die de impact op de aarde zoveel mogelijk verminderen. Ook in deze zoektocht is de samenwerking met onze opdrachtgevers en de andere partners in het ontwikkelings- en ontwerptraject van groot belang. Met elkaar kunnen we de lat voor een duurzame gebouw- en gebiedsinrichting zo hoog mogelijk leggen.

“Binnen Techniplan Adviseurs werken we samen aan de projecten en is er volop ruimte voor eigen inbreng en ideeën. ”