Vastgoed

Realisatie en exploitatie gebouwinstallaties

Realisatie en exploitatie gebouwinstallaties

Installaties gaan in de regel meerdere (tientallen) jaren mee. De fase van het gebruik en de exploitatie is daarmee cruciaal in de totale levenscyclus, van de installaties zelf en van het gebouw als geheel. Ook in deze fase is Techniplan Adviseurs volop actief, te beginnen met de realisatie en de goede oplevering van een gebouw. Inzichten die daarbij en vervolgens in het gebruik van de installaties worden opgedaan, nemen we mee in onze advisering en ontwerpen voor nieuwe en bestaande gebouwen. Zo maken we de cirkel steeds rond.

Oplevering en toezicht

Bij de oplevering van gebouwen heeft Techniplan Adviseurs een controlerende rol. We staan veelal de bouwdirectie op de bouwplaats direct bij. Periodiek voeren we kwaliteitscontroles uit op de uitvoering van de installaties. Het gaat daarbij zowel om visuele als functionele controles. Ook beoordelen we werktekeningen, berekeningen en meer- en minderwerk. Dit gebeurt in nauw overleg met de bouwdirectie en de opdrachtgever.

“Voor onze opdrachtgevers stellen wij een plan voor de ingebruikname op en houden vervolgens toezicht op de uitvoering van dit proces, met aandacht voor alle stakeholders.”

Ingebruikname en certificering

Een relatief jonge ‘tak van sport’ bij de ingebruikname van installaties betreft de zogenaamde commissioning. Vaak heeft dit een relatie met de duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM die aan een bestaand of nieuw gebouw zijn verbonden. Voor onze opdrachtgevers stellen wij een plan voor de ingebruikname op en houden vervolgens toezicht op de uitvoering van dit proces, met aandacht voor alle stakeholders. We beoordelen de bewijslast die nodig is om te voldoen aan de duurzaamheidscertificaten en stellen eventuele restpunten vast. Over de uitkomsten adviseren we aan onze opdrachtgevers.