Vastgoed

Duurzaamheidscertificering en energielabels

Duurzaamheidscertificering en energielabels

De afgelopen jaren hebben we een ontwikkeling gezien waarbij steeds meer wordt gelet op de duurzaamheid van gebouwen, zowel bestaande als nieuwe. Bij alle partijen in de bouw- en vastgoedsector bestaat de behoefte om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw te meten. Het heeft geleid tot een groot aantal meetmethodes die door Techniplan Adviseurs in de praktijk allemaal worden toegepast, afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgevers. We zetten een aantal veelgebruikte methodes op een rij.

BREEAM voor bestaande bouw en nieuwbouw

BREAAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method; het is een integrale certificeringsmethode die zowel gebruikt kan worden voor het verduurzamen van bestaande gebouwen (BREEAM-NL In-Use) als voor het bepalen van de duurzaamheidsprestaties van nieuwbouw (BREEAM-NL Nieuwbouw). Techniplan Adviseurs heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd met het BREEAM-certificeringsproces. We kunnen daarbij zowel de rol van de expert als die van de beoordelaar (assessor) vervullen en daarbij de benodigde bewijslast voor gebouwen verzorgen.

“Het heeft geleid tot een groot aantal meetmethodes die door Techniplan Adviseurs in de praktijk allemaal worden toegepast.”

Energieprestatie en energielabels

De energieprestatie doet een uitspraak over hoe energiezuinig gebouwen zijn. In Nederland wordt al langere tijd hiermee gewerkt, zo was de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) vanaf 1995 een bekend begrip. Inmiddels gelden sinds 1 januari 2021 de eisen voor het Bijna Energieneutrale Gebouw (BENG). De energieprestatie van een gebouw wordt daarbij uitgedrukt aan de hand van drie indicatoren: de energiebehoefte, het primaire fossiele energieverbruik en het percentage aandeel hernieuwbare energie. Het Bouwbesluit verlangt dat aan alle drie eisen wordt voldaan; wij ondersteunen onze opdrachtgevers daarin. Techniplan Adviseurs heeft daarnaast gediplomeerde medewerkers in dienst die Energielabels kunnen afgeven voor zowel nieuwe als bestaande utiliteitsgebouwen.

GPR en MPG

Ook deze twee maten zeggen iets over de duurzaamheid van een gebouw. GPR is ontwikkeld door een groot aantal partijen in de bouwsector en dient vooral als (digitaal) instrument om het gesprek over duurzaamheid beter mee te kunnen voeren. Wij hebben GPR Gebouw Experts in dienst die terzijde kunnen staan bij het certificeringstraject.

De MilieuPrestatieGebouw (MPG) is door het Rijk verplicht bij elke aanvraag voor een Omgevingsvergunning, zowel voor woon- als kantoorgebouwen. De MPG geeft inzicht in de milieubelasting van de materialen die in een gebouw zijn verwerkt. Onze adviseurs gebruiken de MPG al vroeg in het planproces, bij het vaststellen van het programma van eisen. Zo wordt effectief richting gegeven aan een ontwerpproces dat leidt tot gebouwen met een zo gering mogelijke milieu-impact.