Gebiedsontwikkeling

Portfolioadvies

Portfolioadvies

De toekomstwaarde van vastgoed wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop gebieden en gebouwen omgaan met schaarse energie en materialen. Techniplan Adviseurs krijgt steeds vaker vragen van overheden, vastgoedeigenaren, beleggers en eindgebruikers om deze toekomstwaarde in beeld te brengen.

Portefeuille in beeld

Onze advieswerkzaamheden in dit domein zijn gevarieerd van aard. Zo stellen we bijvoorbeeld Programma’s van Eisen op waarin de kwaliteit van de vastgoedportefeuille is vastgelegd na de realisatie of de renovatie/herontwikkeling. Bij deze kwaliteit komen onder meer ook de duurzaamheidsprestaties aan bod. Verder helpen we opdrachtgevers met hun strategiebepaling: aan welke technische, financiële en organisatorische randvoorwaarden moet worden voldaan voor een succesvolle (her)ontwikkeling van gebieden en gebouwen? Een derde discipline die Techniplan Adviseurs goed beheerst, betreft de advisering rondom de verduurzaming van het vastgoedportfolio. Wij voeren hier uiteenlopende onderzoeken voor uit, van het ‘uitfaseren’ van conventionele energie-installaties tot en met sluiten van kringlopen en het vormgeven aan circulariteit.

“Een derde discipline die Techniplan Adviseurs goed beheerst, betreft de advisering rondom de verduurzaming.”