Vastgoed

Verduurzamingsadvies bestaande bouw

Verduurzamingsadvies bestaande bouw

De verduurzaming van onze bestaande gebouwenvoorraad is een geweldige opgave. Veel van de opdrachtgevers van Techniplan Adviseurs willen weten hoe zij hun bezit op een verantwoorde manier kunnen ‘vergroenen’. Ook de beantwoording van deze vraag begint met een zorgvuldige analyse. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van Technical Due Dilligence-onderzoek, waarmee kopers en verkopers van gebouwen inzicht krijgen in de status van een gebouw rondom duurzaamheid. Daarnaast zijn wij betrokken bij het ‘Paris Proof’ maken van vastgoedportefeuilles.

Technical Due Dilligence (TTD)

De Engelse term due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. In de vastgoedsector heeft het vooral betekenis gekregen als het onderzoek dat wordt uitgevoerd rondom de verkoop van een gebouw. Hoe staat het gebouw erbij? Het TTD-onderzoek dat Techniplan Adviseurs uitvoert, geeft de aspirant-koper inzicht in de mogelijkheden van het gebouw en over de investeringskosten die daarmee samenhangen. We beoordelen de staat van de installaties alsmede de algehele staat van onderhoud. Daarnaast wordt gekeken of aan alle wettelijke voorschriften wordt voldaan en of de installaties marktconform zijn.

Naast bestaande gebouwen kunnen wij ook een analyse verrichten voor nieuwe gebouwen. Daarbij gaat het dan vooral om de vraag of het Programma van Eisen op een juiste manier is verwerkt in de contracten. Ook controleren we desgevraagd of de contractuele afspraken passen bij de ambities en kwaliteitseisen van de opdrachtgever.

“De verduurzaming van onze bestaande gebouwenvoorraad is een geweldige opgave.”

Paris Proof

De klimaatdoelstellingen van de conferentie in Parijs (2015) vormen ook voor de Nederlandse vastgoedsector een belangrijk richtsnoer. De komende decennia moeten veel gebouwen aanzienlijk verduurzaamd worden zodat ze ‘Paris Proof’ worden – een begrip dat is geïntroduceerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Wij adviseren onze opdrachtgevers over de investeringskosten die hiermee samenhangen, mede in relatie tot de technische mogelijkheden.