Gebiedsontwikkeling

Outsourcing duurzame energiesystemen

Outsourcing duurzame energiesystemen

Na de fase van de ontwikkeling en ontwerp breken de uitvoering en vervolgens de beheer- en exploitatiefase. Vanuit haar kennis over duurzame gebouwen en alles wat daarbij komt kijken, kan Techniplan Adviseurs handvatten aanbieden over hoe een gebied na oplevering functioneert en hoe daarop met het gebiedsbeheer kan worden ingespeeld. Specifieke aandacht daarbij krijgt de outsourcing (uitbesteding) van de duurzame energiesystemen. Deze worden veelal overgedragen aan gespecialiseerde partijen die zich langjarig committeren aan het onderhouden van het betreffende energiesysteem. Techniplan Adviseurs is specialist in het begeleiden van dergelijke trajecten en neemt de gebiedspartijen hierin aan de hand.

Energiesysteem in de markt zetten

De outsourcing van een energiesysteem heeft veelal betrekking op een periode van 30 jaar of meer. Gedurende deze tijd wordt de exploitant verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het systeem en de investeringen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren ervan. Het uitbesteden van deze taak vraagt om een goede balans tussen de wensen van de gebiedspartijen aan de ene kant en de mogelijkheden van de exploitant aan de andere kant. Techniplan Adviseurs weet hier de gulden middenweg in te vinden en is in staat om het complete aanbestedingstraject (ook in Europees verband) te verzorgen. Ook hierbij spelen de variabelen techniek, financiën en organisatie een belangrijke rol.

“Techniplan Adviseurs weet hier de gulden middenweg in te vinden.”