Techniplan Fullscreen Background

Duurzaamheid & Innovatie

Hoe kan het gebruik van energie en grondstoffen zoveel mogelijk worden beperkt, welke duurzame alternatieven zijn er voor vervuilende oplossingen en áls er fossiele energie nodig is, hoe kan dat dan zo schoon mogelijk? Dat zijn de drie belangrijkste onderzoeksvragen.  

Ontwerp & Calculatie

Vooral de uitwerking van een installatie- of energieontwerp bepaalt de uiteindelijke kwaliteit. In deze fase wordt er getoetst aan wet- en regelgeving en worden alle punten en komma’s op hun plek gezet. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de overige disciplines in het ontwerp- en bouwproces.

Realisatie & Exploitatie

Minstens zo belangrijk als een goed ontwerp en een juiste uitwerking, is de uiteindelijke bouw. We inspecteren tijdens de uitvoering dat ook inderdaad wordt gebouwd wat op tekening staat, op de wijze die is afgesproken. Techniplan Adviseurs zorgt kortom dat prestatie-eisen ook echt worden gehaald.