Waar techniek tot leven komt

Gebiedsontwikkeling

Over het verbinden van functies, stakeholders en uiteenlopende investeringstermijnen.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling heeft zich de afgelopen jaren als opgave duidelijk ontwikkeld in het ruimtelijk domein. Een uitdagend vak waarin allerlei vraagstukken en disciplines samenkomen: van woningbouw en werklocaties tot en met de energietransitie, klimaatadaptatie en toekomstbestendig bouwen.

Techniplan Adviseurs is bij uiteenlopende gebiedsontwikkelingen betrokken (voor nieuwe en bestaande gebieden) en adviseert daarbij publieke en private partijen. Vaak maken we onderdeel uit van het team aan ontwerpers en adviseurs dat de ontwikkeling vanaf het eerste begin begeleidt. Op dat moment worden de richtinggevende keuzes gemaakt voor de gebiedsinrichting.

Bekijk hier ons aanbod voor de verschillende onderdelen van gebiedsontwikkeling of scroll naar beneden:

Haalbaarheidsstudie duurzame energiesystemen

Ontwerp duurzame energiesystemen

Outsourcing duurzame energiesystemen

Businesscase analyses

Geohydrologisch advies

Portfolioadvies

Onze expertises

Vanaf de oprichting in 1978 ontwikkelen we praktische, effectieve maar vooral duurzame oplossingen. Voor nu maar dus vooral ook voor later. Kosten-, energie- en milieubesparend. Innovatief en betrouwbaar.

En altijd met het antwoord op die twee cruciale vragen: wat levert het op en wat kost het?

Effectieve maar vooral duurzame oplossingen

Installaties maken een steeds belangrijker deel uit van onze gebouwde omgeving. Ze zorgen voor verwarming, koeling, verlichting, verbinding en communicatie – essentiële functies voor gebieden en gebouwen en hun gebruikers. Om die reden moet er vanaf het begin van de planontwikkeling goed over na worden gedacht. Onze medewerkers bevinden zich vaak bij het eerste initiatief al aan tafel en adviseren door plaatsvervangend denken over concepten, oplossingen en alternatieven. Daarbij brengen ze hun kennis in over alle fasen van het proces: van ontwerp en ontwikkeling, via de uitvoering tot en met beheer en exploitatie.

Effectieve maar vooral duurzame oplossingen

Installaties maken een steeds belangrijker deel uit van onze gebouwde omgeving. Ze zorgen voor verwarming, koeling, verlichting, verbinding en communicatie – essentiële functies voor gebieden en gebouwen en hun gebruikers. Om die reden moet er vanaf het begin van de planontwikkeling goed over na worden gedacht. Onze medewerkers bevinden zich vaak bij het eerste initiatief al aan tafel en adviseren door plaatsvervangend denken over concepten, oplossingen en alternatieven. Daarbij brengen ze hun kennis in over alle fasen van het proces: van ontwerp en ontwikkeling, via de uitvoering tot en met beheer en exploitatie.