Project
image image
Opdrachtgever:Het Platform Utrecht B.V.
Architect:VenhoevenCS architecture + urbanism
Periode:2017 - heden
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het Platform Utrecht B.V. heeft Techniplan Adviseurs ingeschakeld voor installatie­advies bij de ontwikkeling van Het Platform. Het Platform is een integraal MicroCity concept waarin beleving, ontmoeting en waardecreatie voor de omgeving een centrale plaats inneemt. Het project bevindt zich op een platform bovenop het toekomstig bus- en tramstation (het huidige busstation Centrumzijde), naast Utrecht Centraal. Het gebouw omvat circa 18.500 m2 en bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen.

De ontwikkeling heeft een hoge architectonische kwaliteit en een duurzame en groene insteek.

De duurzaamheid, het integrale bouwkundige en technische ontwerp, de integratie in de omgeving en de milieutechnische randvoorwaarden van de locatie zijn aandachtspunten.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan is ingeschakeld voor de advisering van een compleet installatiepakket. Een onderdeel daarvan was een haalbaarheidsstudie voor levering van duurzaam opgewekte koude door een derde. Uit de berekeningen van de EPC blijkt dat er pv-panelen moeten worden geplaatst. Een uitdaging, want het ligt in het drukste gebied van Utrecht.

Ontwerp & Calculatie

De commerciële ruimtes worden uitgevoerd als casco-units, waarbij de installaties door de huurder worden geleverd. Vanuit de basis is er voorzien in aanzuig- en afblaasroosters. Voor warmte worden de commerciële ruimtes voorzien van een aansluiting op stadsverwarming.

De woningen worden voorzien van lokale mechanische toe-en afvoer van ventilatie voorzien van warmteterugwinning. Voor verwarming worden de woningen voorzien van vloerverwarming. Met name de verspringing van het gebouw zorgde voor een uitdaging om de luchtkanalen te kunnen verslepen.

Duurzaamheid

Techniplan Adviseurs heeft de EPC-berekening gemaakt en kwamen tot de conclusie dat er pv-panelen moeten worden opgesteld om de ambitie van 0,4 te behalen. Daarnaast is een verkennende TOB-berekening gemaakt.

 

 

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Het Platform Utrecht B.V.
Architect: VenhoevenCS architecture + urbanism
Bouwmanagement: ABC Nova
Adviseur bouwfysica: Buro Bouwfysica
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Adviseur Installaties: Techniplan Adviseurs bv
Kostendeskundige: IGG Bointon de Groot