Project
image image image image
Opdrachtgever:Provast
Architect:MVRDV
Periode:2006 - 2014
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

De Markthal is een spectaculair gebouw met een totale omvang van circa 80.000 m² en een mix aan functies; markt, winkels, horeca, appartementen en parkeren. Het hart van de hal wordt gevormd door circa 100 versunits. Verder zijn er op de begane grond en op de eerste verdieping van de hal aan de zijkanten een twintigtal winkels (circa 4600 m²) en horecavestigingen (circa 1600 m²). Onder de markt, op het –1 niveau, komt o.a. een supermarkt van Albert Heijn (circa 1800 m²). De circa acht horecavestigingen liggen grotendeels op de eerste verdieping. De boog van de hal bestaat uit circa 228 spectaculaire appartementen, variërend in grootte van 75 tot 125 m². De appartementen zijn bereikbaar via zes royale entrees.

Onder de hal wordt een parkeergarage met ruim 1.200 plaatsen gebouwd (totaal circa 30.000 m² BVO). Dit wordt een belangrijk bronpunt voor de bezoekers aan de Markthal, maar ook voor de bezoekers van de buitenmarkt, de bibliotheek, de Hoogstraat en de Koopgoot. Vanuit de garage gaat men met royale roltrappen en liften naar de begane grond of de eerste verdieping. De garage is voorzien van openbare toiletten. Op het –1 niveau is tevens (expeditie)ruimte gereserveerd voor bestelbusjes voor de bevoorrading van de versunits. Deze ruimte is volledig gescheiden van het publieksparkeren. Vanuit deze (expeditie)ruimte kunnen de marktlieden hun waren via goederenliften direct in de Markthal brengen. De bevoorrading van de versunits zal zoveel mogelijk voor opening van de Markthal plaatsvinden.

Zowel de parkeergarage als de bovenbouw zijn gelijktijdig ontworpen, maar zijn separaat aanbesteed en uitgevoerd. Het definitief ontwerp van de parkeergarage was gereed in mei 2009. In oktober 2009 is gestart met de bouw, naar verwachting zal de Markthal in 2014 worden opgeleverd.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)
Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de advisering van het complete installatiepakket. Onderdeel van de opdracht is een haalbaarheidsstudie naar de toepassing van een integrale alternatieve warmte- en koudeopwekking met warmtepompen en energieopslag in de bodem. Voor de energievoorziening is op advies van Techniplan Adviseurs gekozen voor een warmte/koude-opslagsysteem.

Daarnaast wordt het commerciële deel (winkelunits en horeca-units) Breeam-gecertificeerd (very good), dit mede op basis van een door Techniplan Adviseurs uitgevoerde pre-assesment en risicoanalyse. Techniplan Adviseurs vervult de expertrol voor het Breeam-traject.

Ontwerp & Calculatie
Voor de hal zelf is uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden om hier een comfortabel ‘binnen’-milieu te creëren met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het aloude schoorsteenprincipe is hier ingezet, waarbij op de koppen van de hal op straatniveau buitenlucht naar binnen stroomt. Deze warmt vervolgens in de hal op en stijgt – door natuurlijke trek – op. Door nu aan de bovenzijde van de hal openingen aan te brengen, kan de warme lucht ontsnappen. Dat alles kan zonder toevoeging van installaties.

De commerciële ruimten worden uitgevoerd als casco-units, waarbij de installaties in de winkelunits door of vanwege de huurder worden geleverd. Vanuit de basis is er voorzien in aanzuig- en afblaasroosters. Het aanzuigen vindt plaats vanaf de straatzijde, afblazen geschiedt in de Markthal. De gebruikte lucht wordt middels de reguliere ventilatie van de hal zoals eerder omschreven afgevoerd.

Voor de verwarming en koeling worden de commerciële ruimten voorzien van een aansluiting op de centrale warmte- en koudeopwekking. De woningen worden voorzien van mechanische afzuig en natuurlijke toevoer. Het aanzuigen vindt plaats vanaf de straatzijde, afblazen geschiedt in de Markthal. Voor de verwarming worden de woningen voorzien van vloerverwarming. De woningen voor de particuliere verkoop worden tevens voorzien van vloerkoeling.

De parkeergarage is voorzien van mechanische ventilatie (basis) en brandventilatie. De verlichtingsarmaturen zijn op aangeven van de architect geprojecteerd in een radiaal grid, waarbij elk armatuur naar een centraal punt (de vide) in de parkeergarage wijst. Er zijn vele lichtberekeningen uitgevoerd om een passend armatuur te vinden wat zowel past op de esthetische ambitie van de architect als op de van kracht zijnde voorschriften en uitgangspunten aangaande lichtniveau en gelijkmatigheid. De verschillende transformatoren van het energiebedrijf voor de diverse bouwdelen zijn onder maaiveld langs de hellingbaan gepositioneerd. Ook de stadsverwarmingsruimte is op de -1 laag gepositioneerd. Hierdoor is voorkomen dat de ruimten van de Nutsbedrijven ten kosten gingen van verhuurbare m² op de begane grond.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)
De montage-inspectie van de installaties is tot op heden beperkt gebleven tot de instortvoorzieningen voor de onderbouw (parkeergarage). Momenteel is de uitvoering van de bovenbouw gestart. Door de grote mate van integratie van de installaties van de verschillende gebouwfuncties en de sterke samenhang tussen installaties en bouwkundige en constructieve onderdelen zal een stevige installatietechnische ondersteuning van de bouwdirectie noodzakelijk zijn. Dit zal worden ingevuld door de frequente inzet van een ter zake kundige montage-inspecteur en regelmatige assistentie van de directievoerder door de projectleider van Techniplan Adviseurs.

Duurzaamheid

Voor de energievoorziening is op advies van Techniplan Adviseurs gekozen voor een warmte/koude-opslagsysteem, met als bijzonder kenmerk dat dit systeem meerdere gebouwen (waaronder de Markthal) van energie voorziet.

Daarnaast wordt het commerciële deel (winkelunits en horeca-units) Breeam-gecertificeerd (very good).

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provastgoed
Architect: MVRDV
Uitwerkend architect: Inbo
Belegger: Corio winkels, horeca en marktvloer
Belegger: Gemeente Rotterdam  parkeergarage
Belegger: Vesteda  huurappartementen (102 stuks)
Bouwmanagement: btb I BV
Adviseur bouwfysica:  Peutz
Constructeur:  DHV
Kostenadviseur: H. Janssen Echt
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur onderbouw: Schoonderbeek installaties
Installateur bovenbouw: n.t.b.
Aannemer onderbouw:  Mobilis B.V.
Aannemer bovenbouw: J.P. van Eesteren B.V.

Websites
http://www.markthalrotterdam.nl/

Artikel
artikel Magazine ZO “De Markthal Rotterdam”