Techniplan | Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten en geschreven publicaties van Techniplan Adviseurs.

Ontbijt met een verhaal: WELL onder de loep

De WELL Building Standard is een richtlijn waarmee een gezond en comfortabel gebouw voor mensen kan worden ontworpen en behouden, waardoor een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit kan worden bereikt. Hoe deze certificeringsmethode eruit ziet en wat de belangrijkste features …

Bekijk PDF

Magazine ZO: over hotels

Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen in Nederland is de afgelopen jaren enorm gestegen. De hotels vliegen de grond uit om aan de toenemende vraag van overnachtingen te voldoen. Het realiseren van hotels lijkt door de complexiteit en de hoeveelheid …

Beleid voor bodemenergiesystemen voor Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil een klimaatneutraal en klimaatbestendig Tilburg bereiken door meer duurzame energie te produceren en minder energie te gebruiken. Deze ambitie moet worden vertaald naar concrete plannen die technisch, economisch en organisatorisch realistisch en haalbaar zijn. De grond …