Techniplan | Nieuws en publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten en geschreven publicaties van Techniplan Adviseurs.

Sportboulevard Dordrecht (Bron: TPA Magazine “ZO”)

Stadsrandlocaties worden vaak gebruikt voor grootschalige functies die veel ruimte vergen. Ziekenhuizen, scholen, sportzalen: ze worden naar de rand van stad gedrukt, al dan niet vrijwillig. Niet zelden ontstaan er dan amorfe gebieden, waar de levendigheid – behalve in de gebouwen …

Bekijk PDF