Techniplan | MVO

Techniplan Adviseurs werkt aan een solidaire, duurzame maatschappij. Een waarin voorspoed van huidige generaties niet ten koste mag gaan van onze kinderen. Een maatschappij die de toekomst zo min mogelijk belast. Dat vertaalt zich in ons werk op het gebied van hergebruik, recycling en levensbestendig bouwen – gebouwen en gebieden die hun waarde minimaal behouden, maar liefst vermeerderen.

Economische waarde is slechts een van de besliscriteria. Niet de aanschafprijs moet centraal staan, maar de totale levensduurkosten, dus ook die voor het milieu. De technieken om die kosten te verlagen zijn er. Maar MVO vraagt ook en vooral om het maken van andere afwegingen, om een andere manier van besluitvorming. Techniplan Adviseurs voorziet die van een feitelijke onderbouwing.

Binnen de eigen organisatie gaat MVO voor ons vooral om mensen de mogelijkheid te bieden om zich maximaal te ontplooien. Niet op basis van afhankelijkheid maar door een cultuur te creëren waar professionals zich thuis voelen. Oftewel een combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid. Ruim 35 procent van de aandelen is in handen van de medewerkers.