Realisatie & Exploitatie | Prestatie- en klachtenonderzoek

Een goed binnenmilieu verhoogt de productiviteit van de werknemers met 10 tot 15%. Daar tegenover staat dat 70% van de gebouwgebonden installaties ondermaats presteert, met als gevolg veel klimaatklachten, een hoog ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Verbetering van het binnenklimaat is vaak realiseerbaar door de bestaande installatie effectiever te gebruiken en beter te onderhouden. Inmiddels heeft Techniplan Adviseurs voor tientallen gebouwen een klachtenonderzoek uitgevoerd.

In eerste instantie worden daarbij de specifieke klachten in beeld gebracht c.q. nader onderzocht. Daarnaast worden technische gegevens verzameld met behulp van losse, gekalibreerde meetapparatuur (temperatuur, vocht, luchtsnelheid, luchthoeveelheid, thermografische camera, energie verbruik, lichtnivea) en zo mogelijk ook vanuit het gebouwbeheersysteem. Uiteindelijk worden zowel de prestaties als de klachten gespiegeld aan de verwachtingen, zoals die in een Programma van Eisen, contract op ontwerp zijn vastgelegd.

Wat er dan wordt ‘gevonden’ loopt sterk uiteen, van simpele defecte of verkeerd aangesloten onderdelen, tot onjuist ingeregelde of foutief gedimensioneerde apparatuur, en soms blijken er ook verkeerde verwachtingen te bestaan. In alle gevallen wordt er advies gegeven over het verbeteren van de prestaties en/of het oplossen van de klachten.

Dat dit succes heeft gehad blijkt wel uit het feit dat in bijna alle gevallen de klimaatklachten zijn verholpen en de installaties beter presteren.