Realisatie & Exploitatie | Kwaliteitsinspecties

Bij kwaliteitsinspecties tijdens de realisatiefase kijkt Techniplan verder dan alleen de installaties, hun prestaties worden namelijk vooral ook door hun ‘omgeving’ bepaald. Techniplan beperkt haar inspecties dan ook niet tot de installaties, maar beschouwt ook bouwkundige en constructieve voorzieningen en meer. De gespeciliseerde kwaliteitsinspecteurs binnen Techniplan beschikken ook over de kritische houding die bij dit soort inspecties nodig is, en lossen dit op in directe samenspraak en communicatie met de verantwoordelijke installateur(s).

Inspecties van installaties vinden op het werk maar ook bij de leverancier plaats, in binnen- en buitenland. Het is efficiënter om (grote) apparatuur in de fabriek op eventuele onvolkomenheden te inspecteren, te testen, en te laten verhelpen, dan om dit pas op de bouwplaats te doen. Dat geldt zeker voor onderdelen die bij een defect voor grote vertraging of verstoring van het bouwproces zorgen.

Een onderdeel van kwaliteitsinspecties is ook de begeleiding van de eventuele bouw van een proefkamer waar installatieconfiguraties in de ontwerpfase al uitgebreid kunnen worden getest.