Realisatie & Exploitatie | Bouwtoezicht

Bouwtoezicht gaat veel verder dan de kwaliteitsinspecties die Techniplan Adviseurs ook uitvoert. Bij die inspecties wordt primair naar de kwaliteit van de installaties gekeken. Bij bouwtoezicht wordt veel breder gekeken. Alle aspecten die tijdens de bouw van invloed zijn op de uiteindelijke kwaliteit en het doel van de installaties, worden beoordeeld en bewaakt.

Als gespecialiseerde installatietechnisch opzichter werkt Techniplan Adviseurs nauw samen met de bouwkundig opzichter en de directievoerder. Veel aandacht is er voor de onderlinge communicatie. Oftewel elkaar goed informeren over de voortgang en handelingen die de kwaliteit beïnvloeden. De inspectiefrequentie wordt afgestemd op de wens van opdrachtgever maar ook gedurende het proces naar aanleiding van de bevindingen met een verzwaring van de frequentie als de werkzaamheden daar aanleiding voor geven.