Realisatie & Exploitatie

Minstens zo belangrijk als een goed ontwerp en een juiste uitwerking, is de uiteindelijke bouw. We inspecteren tijdens de uitvoering dat ook inderdaad wordt gebouwd wat op tekening staat, op de wijze die is afgesproken. Techniplan Adviseurs zorgt kortom dat prestatie-eisen ook echt worden gehaald.

Inregelen is de laatste stap in het bouwproces. Iedere installatie moet altijd goed worden ingeregeld om optimaal te functioneren en inderdaad die afgesproken energiebesparing te behalen. De prestaties controleren we desgewenst ook periodiek tijdens onderhoudsbeurten.

De kennis die Techniplan Adviseurs tijdens het bouwproces, het inregelen van installaties en het onderhoud opdoet, is vervolgens weer de brandstof voor de ontwikkeling van nieuwe installatie- en energieconcepten, en voor de manier waarop die het best uitgewerkt en gebouwd kunnen worden.

Realisatie & Exploitatie | Exploitatie en onderhoudsadvies

Exploitatie en onderhoudsadvies

Een lagere energierekening, betere werkprestaties en een beter binnenmilieu? Het is haalbaar met prestatiegericht exploitatiemanagement. Door meetbare prestatie-eisen (KPI’s) af te spreken met de onderhoudspartij zal het onderhoud en beheer slim, innovatief en met hoge kwaliteit uitgevoerd worden…

Exploitatie en onderhoudsadvies
Realisatie & Exploitatie | Bouwtoezicht

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht gaat veel verder dan de kwaliteitscontroles die Techniplan Adviseurs ook uitvoert. Bij die controles wordt primair naar de kwaliteit van de installaties gekeken. Bij bouwtoezicht wordt veel breder gekeken….

Bouwtoezicht
Realisatie & Exploitatie | Prestatieonderzoek

Prestatieonderzoek

Een goed binnenmilieu verhoogt de productiviteit van de werknemers met 10 tot 15%. Daar tegenover staat dat 70% van de gebouwgebonden installaties ondermaats presteren. Met als gevolg veel klimaatklachten, een hoog ziekteverzuim en een lagere productiviteit….

Prestatieonderzoek
Realisatie & Exploitatie | Kwaliteitsinspecties

Kwaliteitsinspecties

Bij kwaliteitsinspecties kijken we verder dan naar alleen de installaties. Hun prestaties worden vooral ook door hun ‘omgeving’ bepaald. Techniplan heeft niet alleen verstand van alle bouwkundige voorzieningen, van de constructie en nog veel meer, we beschikken ook over de kritische houding die bij dit soort inspecties nodig is….

Kwaliteitsinspecties