Project
image image
Opdrachtgever:Rijksgebouwendienst
Architect:n.v.t.
Periode:2009 - 2010
Categorie:Kantoor

Algemene projectinfo

Techniplan Adviseurs is door de Rijksgebouwendienst ingeschakeld voor de ontwikkeling van een softwareprogramma met behulp van MS Excel, waarmee de ontwerpen van WKO-installaties gestandaardiseerd kunnen worden. Het doel van dit programma is om het ontwerp van de WKO-installaties voor de Rijksgebouwendienst te standaardiseren, zodat fouten minder vaak voor zullen komen en het eenvoudiger wordt om meerdere installaties te onderhouden en monitoren. Het programma dekt 80% van de door de Rgd ontwikkelde gebouwen, dit betreft de meest gangbare gebouwen.

Met behulp van het ontwikkelde programma kan een WKO-installatie van quickscan niveau tot besteksniveau worden doorgerekend en ontworpen.

Op quickscanniveau kan door middel van het invoeren van enkele gegevens, zoals gebouwfunctie, omvang en locatie een eerste indicatie van de haalbaarheid van een WKO-installatie worden berekend. Het is mogelijk om de uitgangspunten steeds gedetailleerder in te vullen, zodat een steeds nauwkeuriger analyse van de haalbaarheid van een WKO-installatie plaatsvindt. Op dit niveau zijn de effecten van isolatie, het toepassen van grote glasvlakken en dergelijke op de energievraag door te rekenen.

Naast het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse, is het programma ook in staat om de WKO-installatie te dimensioneren en ontwerpen. Niet alleen het bovengrondse deel, maar ook van het ondergrondse deel kan een gedetailleerd bronontwerp worden gemaakt op basis van bodemgegevens die m.b.v. een postcode worden opgehaald via de DINO gegevens van TNO. Daarbij is er een database ontwikkeld met alle op dit moment bekend zijnde onttrekkingen in iedere provincie. Het programma genereert deze onttrekkingen en haalt bodemgegevens op en op basis hiervan geeft het aan of WKO haalbaar is op de locatie.

Op basis van deze dimensionering worden uiteindelijk automatisch bestekteksten, principeschema’s, regelomschrijvingen en monitoringsplannen gegenereerd.