Project
image image
Opdrachtgever:NS Stations
Architect:Benthem Crouwel Architekten
Periode:2006 - 2012

Algemene projectinfo

In het gebied rond het Centraal Station Utrecht wordt zo’n 285.000 m2 BVO ingrijpend geherstructureerd en verduurzaamd. De aanpak van het Stationsgebied bestaat onder meer uit een nieuwe moderne OV-terminal met een ruime, lichte hal en een golvend dak. De nieuwe terminal verbindt trein, bus en tram met elkaar en is klaar om in 2025 jaarlijks 100 miljoen bezoekers te ontvangen. De nieuwe OV-terminal is onderdeel van het masterplan voor een nieuw levendig centrum van Utrecht.

Het plan voorziet verder in de bouw van nieuwe appartementen, winkels en grootschalige kantoorlocaties, de verbetering van culturele voorzieningen en de aanleg van pleinen. Het gebied groeit uit tot een aantrekkelijke en hoogwaardige locatie met een fraaie openbare ruimte, moderne architectuur en intensief ruimtegebruik. De bedoeling is om het stationsgebied energieneutraal te bouwen.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan Adviseurs heeft in opdracht van NS Stations een strategiescan uitgevoerd naar de technische en economische haalbaarheid van al dan niet collectieve duurzame energievoorziening voor de toekomstige ontwikkelingen van NS Stations in het Stationsgebied.

Het doel van deze haalbaarheidsstudie was om besluitvormingsinformatie te genereren inzake:

  • De toepasbaarheid, omvang, regels en randvoorwaarden van de opwekking van warmte, koude en warm tapwater middels warmtepompen en bodemopslag;
  • De keuzebepaling inzake het systeemconcept. Welke mogelijkheden zijn er, welke komen voor toepassing in aanmerking? Wat is de meest rendabele toepassing?
  • De organisatorische randvoorwaarden.

Uit dit onderzoek bleek dat een collectief systeem onderverdeeld in drie clusters voor de gebouwen van NS Stations de meeste voordelen te bieden, zowel economisch als milieutechnisch. Op basis daarvan is besloten dit concept door Techniplan Adviseurs verder uit te laten werken tot een Masterplan WKO met als doel te komen tot een integraal plan voor het ontwerp, de realisatie en exploitatie van de duurzame energievoorziening waarbinnen projecten autonoom kunnen worden ontwikkeld.

In het Masterplan is de systeemopzet van de WKO vastgelegd. Daarnaast is ook aangegeven waar de aan te sluiten gebouwen rekening mee moeten houden om een optimale aansluiting tussen gebouwontwerp en WKO-systeem te waarborgen, zoals de temperatuurniveaus en benodigde ruimte voor de afleverstations.

Het totale WKO systeem bestaat uit 18 grondwaterbronnen en aangezien de hoeveelheid te verpompen grondwater in het gebied hoger is dan 1,5 miljoen m3 per seizoen, is parallel aan dit traject een MER traject doorlopen. In dit traject is nauwe afstemming geweest tussen de opstellers van de MER en Techniplan Adviseurs. Hierbij is onder andere een optimalisatietraject doorlopen om te zoeken naar de beste locaties voor de te plaatsen grondwaterbronnen.

Ontwerp & Calculatie

Mede op basis van de positieve resultaten uit het vooronderzoek door Techniplan Adviseurs heeft NS Stations in overleg met Prorail besloten dat het stationsgebied zal worden ontwikkeld met een duurzame warmte-/koudevoorziening als uitgangspunt voor de door NS Stations te ontwikkelen en te realiseren gebouwen.

De eerste energiecentrale dient voor de winkels in de nieuwe openbaar vervoer terminal (OVT) van Prorail alsmede voor het ambitieuze stadskantoor met een omvang van 60.000 m² bvo en waar de duurzame energiecentrale tevens in gehuisvest wordt.

Techniplan Adviseurs heeft naast een adviserende rol tevens het ontwerp van de opwekkingsinstallatie gemaakt en uitgewerkt tot bestek voor de realisatie alsmede exploitatie (onderhoud en prestatiegericht energiebeheer).

Een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken van deze doelstelling is een integrale projectaanpak. Ons bureau heeft veel ervaring met het ontwikkelen en realiseren van projecten van complexe en multifunctionele aard waarbij veel aandacht moest worden besteed aan de integratie van de technische installaties en de infrastructuur met het bouwkundig concept.

Realisatie & Exploitatie

Techniplan Adviseurs heeft daarnaast een adviserende rol bij de aanbesteding van het project en voert controlerende taken uit bij de uitwerking en uitvoering van het project door de gecontracteerde partijen, om de kwaliteit en prestaties van de installaties tot aan het moment van ingebruikneming te garanderen.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: NS Stations
Adviseur installaties:Techniplan Adviseurs
Installateur WKO: Roodenburg

Websites:

http://vimeo.com/12910740

http://www.nsstations.nl/projecten/detail/utrecht-ov-terminal-utrecht-centraal.html

http://www.nsstations.nl/projecten/detail/utrecht-stadskantoor.html