Project
image image image image image image image image image
Opdrachtgever:MAB Development / Mavam participaties bv
Architect:Braaksma & Roos Architecten
Periode:1999 - 2006
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

De Westergasfabriek, een voormalige gasfabriek, heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste culturele plekken in Amsterdam. Zestien van de overgebleven gebouwen werden in 1989 benoemd tot Rijksmonument. In een parkachtige omgeving zijn de diverse gebouwen herontwikkeld tot een cultureel centrum waarin theater, dans, kunst en muziek kunnen opbloeien. Ook beurzen, festiviteiten en conferenties kunnen er uitstekend plaatsvinden. Bij de restauratie van de rijksmonumenten was, binnen het spanningsveld van de culturele conceptuitwerking, de historische waarde van de gebouwen leidinggevend. Techniplan Adviseurs is betrokken geweest bij de restauratie en renovatie van alle technische installaties van de verschillende gebouwen.

Doordat het diverse oude monumentale gebouwen betreft waren er beperkte bestaande installaties aanwezig. De nieuwe installaties zijn volledig geïntegreerd in de bestaande gebouwen zonder afbreuk te doen aan de esthetische waarde.

In de diverse gebouwen zijn diverse ruimten aanwezig die tijdelijk te verhuren zijn voor verschillende gebruiksdoeleinden. Deze te huren ruimten betreffen in veel gevallen hoge ruimten. De installaties zijn specifiek op het multifunctionele gebruik in de hoge ruimten ontworpen en binnen het beperkte budget gerealiseerd.

Rol van Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs is betrokken geweest bij de conceptuitwerking en advisering en begeleiding van alle technische installaties voor de, in aard en omvang onderling zeer verschillende gebouwen, met inachtneming van de monumentale (toekomst)waarde. De uitvoering heeft gefaseerd plaatsgevonden in een periode van ca. 7 jaar die is aangevangen in 1999 en beëindigd is in 2006.

Diverse bouwfysische berekeningen zijn gemaakt om de gevolgen van het niet isoleren van de schillen van de gebouwen te bezien. Door ons zijn voor de diverse installaties verschillende oplossingen in de VO-fase voorgesteld, begroot en besproken. Het uiteindelijke gekozen model is door ons uitgewerkt uitgewerkt in DO en besteksdocumenten.

Ook doordat er in het terrein vervuilde grond aanwezig was/is, zijn met name voor de nutsvoorzieningen het gehele ontwerp en uitvoeringstraject door ons ontworpen, besproken en tijdens de realisatie begeleid. Dit traject is volledig binnen budget en tijdskader uitgevoerd.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

In 2012 zijn opnames gedaan conform de NEN 2767 en inschattingen gemaakt voor onderhouds- en vervangingskosten. Geconstateerd is dat in de installaties over het algemeen in een prima conditie verkeerden.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: MAB Development
Architect: Braaksma & Roos Architecten
Bouwmanagement: Mavam
Constructeur: ABT
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: GTI

Websites:
http://www.westergasfabriek.nl/