Project
image image image image image image image image image image image image image image
Opdrachtgever:Estrade Projecten
Architect:JHK Architecten
Periode:2009 - 2012
Categorie:Onderwijs
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

“De Unielocatie” is een modern multifunctioneel schoolgebouw; het heeft 2 scholen als voornaamste huurders, namelijk ROC Zadkine (MBO) en LMC Voortgezet Onderwijs (VMBO). Op de begane grond zijn de leerwerkbedrijven en een auditorium, deze worden het gezicht van de school en er worden activiteiten in georganiseerd waarvan ook de buurt gebruik kan maken. De samenwerking van twee scholen onder één dak, zowel didactisch, organisatorisch als in de huisvesting, vormde een belangrijk onderdeel van de opgave. Gekozen is voor een concept van ‘zwaluwstaarten’, waarbij het eigen gezicht en de eigen identiteit van beide scholen gewaarborgd is en waarbij gelijktijdig een situatie ontstaat dat beide scholen van elkaars ruimten en expertise gebruik kunnen maken.

De opzet van gebouw en installaties is zodanig ontwikkeld dat het gebouw zich leent voor alle mogelijke leervormen (klassikale en leertuinen) al dan niet met open gangzones, én multifunctioneel indeelbaar is naar de toekomst. Een hoge mate van sociale veiligheid dragen bij aan een prettige en veilige omgevingsbeleving door leerlingen.

Totale omvang

ROC Zadkine – ca. 8300 m²
LMC Voortgezet Onderrwijs – ca. 8200 m² 

Bedrijfsruimte – ca. 250 m²
Parkeren – ca. 155 parkeerplaatsen (5.000 m2)

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E & M)

Techniplan Adviseurs is betrokken bij de advisering en uitvoeringsbegeleiding van het complete installatiepakket. Naast de gebruikelijke installatieadviseringswerkzaamheden is door Techniplan Adviseurs ook een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd.

Het gebouw is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem voorzien van CO2-regeling. De verblijfruimten worden per verdieping en bouwdeel vanuit ventilatieschachten voorzien van een ruime hoeveelheid verse buitenlucht (circa 6-voudig). De lucht wordt toegevoerd via een mechanisch ventilatiesysteem bestaande uit op het dak opgestelde luchtbehandelingkasten. In de luchtbehandelingkasten zijn hoogrendement warmtewielen toegepast voor warmte- en vochtterugwinning. De lucht wordt gefilterd en naar behoefte verwarmd en gekoeld. Vanuit hygiënisch en energetisch oogpunt wordt tijdens bedrijfstijden geen lucht gerecirculeerd en wordt geen luchtbevochtiging toegepast. De parkeergarage wordt voorzien van een ventilatiesysteem voor CO/LPG ventilatie.

Ontwerp & Calculatie

In opdracht van Estrade heeft Techniplan Adviseurs het ontwerp van de complete gebouwinstallaties inclusief inrichtingsvoorzieningen voor de scholen gemaakt.

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de planvoorbereiding, besteksuitwerking, begeleiding van de aanbesteding, controle van het uitvoeringsgereed ontwerp, begeleiding van de realisatie en oplevering en bewaking van de installatiekosten.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Uitvoeringsbegeleiding en begeleiding van de oplevering.

Duurzaamheid

Vanuit de opdrachtgever was de ambitie geformuleerd om een duurzaam project te realiseren met een CO2-reductie van 50%. Dit wordt bereikt door het toepassen van diverse duurzame maatregelen, zoals koude-/warmteopslag en CO2-gestuurde ventilatie. Daarnaast kent dit project een hoge ambitie met betrekking tot onder andere het binnenklimaat dat zich uit in een label B classificering conform het Programma van Eisen voor een Frisse School (Senter Novem).

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Estrade Projecten, Rotterdam                               
Architect: JHK Architecten, Utrecht      
Bouwmanagement: Bouwkostendeskundige: Van Reisen Bouwmanagement
Bouwmanagement: Estrade Projecten, Rotterdam  

Adviseur bouwfysica: DGMR                    
Constructeur: CAE Nederland                 
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: Werktuigkundige installaties : Wolter & Dros, Rotterdam
Installateur: Electrotechnische installaties: E.T.B. Cas Sombroek, Volendam
Installateur: Sanitaire installaties: Hoogendoorn bv, Woerden
Aannemer: Heddes bouw