Project
image image image image
Opdrachtgever:3D Blue Print Technologies
Architect:ARC2 Architectuurstudio
Periode:2002 - 2006
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het Spoorwegmuseum ligt midden in de stad Utrecht. Dit terrein wordt doorsneden door een spoorlijn in twee delen met elk een heel eigen karakter. De Noordzijde is monumentaal en de Zuidzijde is industriëel van karakter. De totale projectomvang bedraagt circa 30.000 m² bestaande uit circa 13.000 m² nieuwbouw van “nieuw museum” met vijf afzonderlijke themaruimten en circa 17.000 m² ingericht buitenterrein.

Het gebouw biedt ruimte aan de volgende functies:

  • een grote hal voor de collectie van oude locomotieven en rijtuigen;
  • expositie- en depotruimten voor de overige collecties van het museum met aan het spoor gerelateerde zaken: postzegels, affiches, kleding, modelspoorbanen en vele andere artefacten;
  • de drie werelden zijn grote studio’s waarin een deel van de collectie op een realistische en dynamische manier in een decor beleefd kan worden. In elke studio wordt een andere periode van de treingeschiedenis weergegeven;
  • verder zijn er publieke ruimtes als een evenementenzaal, een restaurant, een bibliotheek en een winkel;
  • tot slot is er plaats voor de ondersteunende diensten van het museum: kantoren, personeel, techniek, etc.

Met het nieuwe Spoorwegmuseum wordt de bezoeker dan ook uitgenodigd om op een verrassende manier een reis te maken door de hoogtepunten van de spoorgeschiedenis.

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Het Spoorwegmuseum is praktisch het eerste ontwerp in een vergevorderd 3D stadium. Op basis van de 3D modellen van 3D Blue Print Technologies is het nieuwbouwdeel geheel driedimensionaal uitgewerkt. Hierin was reeds in 2003 een volledige koppeling met planning en materialisatie. Techniplan Adviseurs heeft met 3D Bleu Print Technologies hiermee op installatietechnisch gebied aan de basis gestaan van wat nu heet het BIM model. Het ontwerp van met name het basisgebouw is gerealiseerd door de installatiebedrijven op basis van het beperkte realisatiebudget. Dit is niet ten koste gegaan van de kwaliteit en de kwantiteit. De inrichting van de werelden is een uitdaging geweest waar de techniek van de Efteling als voorbeeld heeft gestaan voor de functionaliteit en expressie. Het ‘Nieuwe Museum’ is ontwikkeld als een industriële nieuwbouw met een hoge mate van (indelings)flexibiliteit, zowel ruimtelijk als met betrekking tot de technische installaties. Vanwege het industriële karakter zijn de installaties over het algemeen ontworpen als “zichtinstallaties” met fysiek grote componenten. De grote ruimte met perrons en opstellingen voor locomotieven en treinstellen is geschikt voor bijeenkomsten voor 3.000 personen. Het ontwerp van de installaties is hierop gebaseerd.

De inrichtingsinstallaties bestaan onder andere uit installaties voor:

  • restaurant, auditorium en congrescentrum;
  • noodstroomvoorziening;
  • regiekamer;
  • themazalen met elk een oppervlakte van circa 1.000 m² (deze hebben elk een eigen klimaatinstallatie).

Door de ligging van het museum is de aanvoer van materialen voor met name de nieuwbouw zeer complex geweest. De binnenstedelijke ontwikkeling met de bestaande smalle straten gaven een grote uitdaging om zo veel mogelijk zonder problemen voor de omwonenden het werk te realiseren.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Tijdens de realisatiefase is Techniplan Adviseurs namens de ontwikkelaar betrokken geweest bij het toezicht op de kwaliteit van het installatiewerk, het sturen van meer- en minderwerk en het testen van de installaties bij de oplevering.

 

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: 3D Blue Print Technologies bv
Architect: ARC2 Architectuurstudio
Bouwmanagement: Silk
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: Lomans
Aannemer: Stork

Website:

http://www.spoorwegmuseum.nl/home.html