Project
image image image image
Opdrachtgever:CityMaker groep
Architect:Het Keizerrijk architecten
Periode:2010 - 2012
Categorie:Gebied

Algemene projectinfo

CityMaker is een interactief rekenprogramma waarmee een gebiedsontwikkeling kan worden doorgerekend op kosten, duurzaamheid, ruimtegebruik en, parkeren en bewoners. De kracht van het programma is dat het een grote database als onderlegger heeft, diverse niveaus van informatie combineert, bestaande bouw en nieuwbouw combineert, snel resultaat geeft en gemakkelijk verschillende scenario’s kan doorrekenen teneinde een optimale configuratie te bepalen.

In vergelijking met de ‘ouderwetse’ methode, eerst tekenen en dan rekenen, en dit telkens opnieuw, is de doorlooptijd (tekenen is tussentijds niet nodig) en accuratesse (rekenkracht) aanzienlijk verbeterd.

De CityMaker groep bestaat uit een zestal bedrijven met sterk uiteenlopende achtergronden (stedenbouwkundig ontwerpers, demografisch/sociaal deskundigen, planeconomen, duurzaamheidsadviseurs, project- en procesmanagers), waardoor bij de opzet van het rekenprogramma, maar zeker ook de ondersteuning bij de toepassing ervan, gebruik wordt gemaakt van een brede en integrale basiskennis. De modules over energiegebruik en duurzaamheid zijn door Techniplan ontwikkeld.

Duurzaamheid

Doordat zeer vroegtijdig in een project over duurzaamheid wordt nagedacht en eraan wordt gerekend, en ook doordat er vanuit een groot gebied naar duurzaamheid wordt gekeken, wordt de basis gelegd voor een optimale invulling van de duurzaamheid: De integratie zal dan optimaal zijn door het combineren van verschillende gebruiksfuncties die goed bij elkaar passen (bijvoorbeeld wonen en werken: deze twee functies hebben een bijna complementaire energievraag), en door vroegtijdig inzicht in de kosten kunnen de plannen goed worden afgestemd op de budgetten.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: CityMaker groep
Architect: Het Keizerrijk architecten
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs

Website: http://citymaker.nl/