Project
image image image image
Opdrachtgever:Sint Nicolaaslyceum
Architect:DP6 Architecuurstudio
Periode:2008 - 2012
Categorie:Onderwijs
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

De nieuwbouw van het Sint Nicolaaslyceum maakt deel uit van het project Beethoven, langs de A10 aan de Amsterdamse Zuidas. Dit voorziet in planvorming van een gebied met woningen, kantoren, voorzieningen en parkeervoorzieningen.

Het Sint-Nicolaaslyceum, met een totale omvang van circa 12.000 m², is een school met een hoge ambitie die haar basis vindt in een drietal speerpunten: sport, cultuur en wetenschap. Het ontwerp van het gebouw sluit aan bij deze drie speerpunten. Het gebouw geeft plaats aan diverse cultuuruitingen door middel van podia, tribunes, amfitheater, tentoonstellingswanden en het kan een relatie hebben met de culturele instellingen in de directe omgeving. Sport is geïntegreerd in het gebouw met basketbalvelden op het gebouw en een visuele relatie met de sporthal en sportvelden buiten het gebouw. Wetenschap krijgt een plaats doordat onderzoekend leren zichtbaar is gemaakt, het gebouw als het resultaat van een onderzoeksproces wordt getoond en door duurzaamheid nadrukkelijk te laten zien.

Het atrium verbindt alle ruimten met elkaar en zorgt voor licht, lucht, overzichtelijkheid en leesbaarheid. Het atrium vormt het hart van de school en biedt plaats aan theater, ontmoeting en aan werkplekken.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Duurzaamheid vertaalt zich binnen het huidige ontwerp op een aantal verschillende vlakken. Vanuit het aspect duurzaamheid is gekeken naar installaties, maar ook naar het toekomstig gebruik: de gewenste mate van flexibiliteit en wijze van gebruik door de leerlingen en medewerkers van de school. Wat betreft de installaties is gekozen voor diverse duurzame werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. De verwarming en koeling is vormgegeven in een combinatie van warmte/koude-opslag in de grond en een watergedragen betonkernactivering. De warmte/koude-opslag in de grond vindt plaats met behulp van een monobron. Om te voorzien in voldoende warmte tijdens piekmomenten, is een HR-ketel geplaatst, die op de noodzakelijke momenten warmte kan aanvullen.

Op het dak zijn PV-panelen aanwezig die tevens een bijdrage leveren in de elektriciteitsvoorzieningen. In het ontwerpproces zijn door de betrokken adviseurs en de school, de verschillende aspecten van duurzaamheid beschouwd en zijn de ambities van de school nader vorm gegeven. Om de mate van duurzaamheid meetbaar te maken is gekozen het ontwerp voor de nieuwe school te toetsen op basis van het Greencalc+ -programma.

Ontwerp & Calculatie

Voor de verspreiding van warmte en koude in het gebouw, wordt gebruik gemaakt van een systeem op basis van waterbetonkernactivering in de vloeren. Door de goede spreiding van de warmte en koude en de continue warmte- en koudeafgifte, is deze vorm van verwarming en koeling zeer energie-efficiënt. Voor de sporthal is ook gekozen voor verwarming via de vloer. Ook overige werktuigbouwkundige installaties zijn duurzaam vormgegeven, zo wordt gebruik gemaakt van waterbesparende kranen, toiletten en douches. Voor de verlichting is gekozen voor laag geïnstalleerd vermogen verlichtingsarmaturen en ook is de verlichting geschakeld op aanwezigheidsdetectie en daglichtschakeling.

Ten tijde van het ontwerp zijn van alle ontworpen installaties de bijbehorende kosten steeds in beeld gebracht.  Op basis van de kosten is steeds bijgesteld.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Tijdens de uitvoeringsperiode is de kwaliteit van de aangebrachte installaties nauwlettend gevolgd. Tevens is de procesvoortgang bewaakt en is in overleg gezorgd naar oplossingen.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: Sint Nicolaaslyceum
Architect: DP6 Architectuurstudio
Bouwmanagement: Arcadis
Adviseur bouwfysica: DGMR
Constructeur: ABT
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateurs: Wolter&Dros en Croon
Aannemer: JP van Eesteren

Websites:
http://www.nicolaas.nl/