Project
image image
Opdrachtgever:St Anna Zorggroep
Architect:De Jong Gortemaker Algra
Periode:2015 - 2018
Categorie:Bijeenkomst
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het project betreft een nieuw te bouwen personeelsrestaurant. Het restaurant heeft een globale omvang van 500 m² bvo en is geschikt voor circa 190 zitplaatsen en wordt gerealiseerd als een aanbouw tegen het bestaande gebouw L van het ziekenhuis en is ontsloten via een loopbrug vanuit de begane grond van het centrale gebouw.

Het restaurant is geschikt voor multifunctioneel en flexibel gebruik. Het restaurant is vrij indeelbaar. Er worden voorzieningen (bouwkundige inrichting en installaties) aangebracht waardoor het mogelijk is om in het restaurant te eten, te werken (werkplekvoorzieningen), te overleggen/vergaderen en om symposia te houden.

De grote technische componenten zullen worden ondergebracht in een nieuwe techniekruimte op het dak van de bestaande oostvleugel.

Warmte wordt geleverd vanuit de al aanwezige WKO-installatie. Voor het leveren van koude is het gebouw voorzien in een nieuwe binnen opgestelde koelmachine.

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Onze advieswerkzaamheden hebben betrekking op het ontwikkelen en ontwerpen van de gebouwgebonden installaties, te weten: klimaat­installaties, elektrotechnische installaties en sanitaire installaties. Door de plaatsing van restaurant in de bestaande binnentuin dient ook een deel van de aanwezige terreinleidingen en afvoeren te worden verplaatst.

Aandachtspunten in het ontwerp zijn de aansluitingen op de bestaande installaties en het klimatiseren van de hoge, met glas omsloten restaurantsruimte. De warmtevraag zal worden voorzien vanuit de bestaande WKO-installatie.

Het ontwerp wordt in samenwerking met architect en constructeur uitgewerkt in BIM/Revit op besteksniveau. Alle benodigde tekeningen worden uit het model gegenereerd.

Realisatie & Exploitatie

In de uitvoeringsfase zal Techniplan de bouwdirectie ondersteunen met controles van tekenwerk en berekeningen, en inspecties in het werk.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Sint Anna Zorggroep
Architect: De Jong Gortemaker Algra
Constructeur: Swinn
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv