Project
image image image
Opdrachtgever:Science Center Nemo
Architect:n.v.t.
Periode:2010 - 2010
Categorie:Bijeenkomst
Type project:Herontwikkeling Nieuwbouw

Algemene projectinfo

NEMO is het grootste science center van Nederland. Vijf verdiepingen vol spannende, leuke doe- en ontdekdingen. Alles in NEMO heeft te maken met wetenschap en technologie. Tentoonstellingen, theatervoorstellingen, films, workshops en demonstraties. De totale omvang van het gebouw bevat circa 9.500 m2 BVO, met onder andere expositieruimten, vergaderruimten, kantoor en overig (verkeersruimten, sanitair).

Science Center NEMO heeft zich tot doel gesteld een groene culturele onderneming te worden. Om dit te realiseren was het project NEMO GROEN opgestart waarbij vijf belangrijke thema’s zijn genoemd: groen dak, energie, verlichting, cultuurverandering en expositieruimte voor innovatie.

Het energieverbruik van NEMO was tamelijk hoog in vergelijking met andere culturele instellingen. Techniplan Adviseurs was gevraagd dit energieverbruik beter in kaart te brengen en op basis daarvan te bepalen hoe het energieverbruik verder omlaag kon worden gebracht.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Het energieonderzoek dat door Techniplan Adviseurs is uitgevoerd, bestond uit de inventarisatie van de huidige installatie, de analyse van het huidig energieverbruik en het onderzoeken van optimalisering van de huidige installatie door het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Specifiek voor verlichting is dit onderzoek nog verder uitgewerkt naar een voorstel voor vervanging van de verlichting door energiezuiniger verlichting en regeling. Dit globale lichtplan deed een voorstel voor het verbeteren van de verlichting inclusief een voorstel voor de indeling, regeling en bijbehorende lichtberekeningen. Met de aanpassingen in de verlichting werd het elektriciteitsverbruik voor verlichting met ongeveer 50% verminderd.

Op basis van de uitkomsten van het energieonderzoek en globale lichtplan, kon Nemo in stappen gaan werken aan de energiebesparing, door op natuurlijke momenten van aanpassingen of vervanging in de installatie, haalbare energiebesparende maatregelen door te voeren.

Duurzaamheid

Voordat Techniplan Adviseurs startte met het onderzoek was het energieverbruik van Nemo behoorlijk hoog, met name het elektriciteitsverbruik voor verlichting. Daarna bleek er ook in de zomermaanden teveel gas te worden gebruikt door een verkeerde temperatuursinstelling.

De voorgestelde besparingsmogelijkheden waren:

  • vervanging van de verlichting door efficiëntere verlichting, betere plaatsing van de armaturen en verbeterde regeling;
  • uitschakelen bevochtiging in de luchtbehandelingskasten;
  • vervangen van de ketels door een warmtepompsysteem bij einde levensduur;
  • verbeterde ventilatoren met toerenregeling;
  • aanbrengen draaideuren, eventueel met energieopwekking;
  • verbeteren isolatie op moment dat dak of gevels vervangen/gerenoveerd moeten worden.

De voorgestelde maatregelen waren binnen een redelijke termijn terug te verdienen en leveren totaal een besparing op van bijna 40% op het energieverbruik.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: Science Center Nemo

Website:  http://www.e-nemo.nl/