Project
image image image image
Opdrachtgever:NS Poort
Architect:LIAG Architecten en Bouwadviseurs
Periode:2006 - 2011
Categorie:Onderwijs
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het project omvat de nieuwbouw van een onderwijsgebouw ten behoeve van de Mondriaan-onderwijsgroep met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 10.000 m². Het gebouw beslaat vijf bouwlagen en bestaat uit twee bouwdelen (links en rechts) die worden gescheiden door een transformatorstation van de HTM. Op de begane grond en eerste verdieping is tussen de bouwdelen een verbinding worden gerealiseerd waarin zich de entree en een trap naar de eerste verdieping bevindt. Ook op de tweede en derde verdieping is een verbinding aanwezig. In het schoolgebouw zal worden voorzien in diverse onderwijsfuncties, kantoren, vergaderruimten en een restauratieve functie, waarbij een deel van de ruimten voor onderwijsfuncties als praktijklokaal zal worden uitgevoerd.

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

De aard en de omvang van de te adviseren technische installaties omvatten in grote lijn de gebouwgebonden werktuigkundige, elektrotechnische, sanitaire en liftinstallaties alsmede gebruiksspecifieke “inrichtings”-installaties zoals installaties voor inrichting praktijklokalen, inrichtingsvoorzieningen keuken/restaurant, data- en telefonie-installatie, audiovisuele voorzieningen, inrichting computerruimte en speciale beveiliging en toegangscontrole. De installatieprincipes zijn in zeer nauw overleg met eindgebruiker bepaald op basis van een installatie-arme, onderhoudsvriendelijke oplossingen met een laag energieverbruik. Zo worden alle lesruimten geventileerd op basis van CO2-metingen in de lokalen, hetgeen een besparing heeft opgeleverd in installatieomvang van ca. 20% en in verbruik van ca. 30%.

Belangrijk in het ontwerp was, dat er veel aandacht is besteed aan de toekomstbestendigheid van het gebouw, o.a. door rekening te houden met flexibele indeelbaarheid. Het gebouw is ontworpen op een stramien van 7,2 meter in de plattegrond, waardoor het in de toekomst eenvoudig om te bouwen is tot bijvoorbeeld kantoren met een indeelbaarheid op 1,8 meter. Door te kiezen voor een kolomloze overspanning van de gevel naar de kernen is de indeling van de school aanpasbaar aan toekomstige onderwijsinzichten. Het gebouw wordt hierdoor ook een stuk duurzamer. Dit is gedaan middels een indelingsflexibiliteit van de W-installaties per 3.600mm. Daarnaast is het gelukt de installaties binnen een beperkte ruimte boven het verlaagde plafond te realiseren. Tevens is op verzoek van ROC Mondriaan voorzien in een flexibel datanetwerk dat gebruik maakt van consilidation points boven het verlaagde plafond. Hierdoor kan bij een uitbreiding van de datavoorzieningen op lokaal niveau volstaan worden met het ter plaatse uitnemen van plafondplaten. Er behoeft dus niet (zoals regulier) bekabeling tot aan de patchkast te worden aangebracht en over het gehele traject de plafondplaten uit te nemen.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor het reguliere bouwtoezicht en montage-inspectie, waarbij we de werkvergaderingen en (deels) bouwvergaderingen hebben bijgewoond, tekeningen hebben gecontroleerd en inspecties hebben gedaan.

 

Duurzaamheid

Het installatiebudget voor dit project was zeer scherp waarbij er vanuit de gebruiker de uitdaging lag om tot een zeer creatief en onderhoudsarm ontwerp te komen binnen de gestelde budgettaire kaders.
Op het gebied van duurzaamheid zijn enkele specifieke toepassingen gebruikt:

  • Integratie van het bouwkundig concept en de ventilatie-installatie resulteert in een maximale benutting van het accumulatievermogen van de bouwkundige massa en een binnenklimaat dat binnen de gestelde eisen blijft;
  • Daglichtregeling aan de gevel;
  • Veegschakeling verlichting, TL5 armaturen;
  • CO2-regeling met variabelvolumeregeling in de lesruimten.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: NS Poort
Architect: LIAG Architecten en Bouwadviseurs
Bouwmanagement: BTB
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur:  Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau b.v.
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur W&S: Breijer Techniek
Installateur E: Martinu BV electrotechniek en beveiliging
Aannemer: Boele en van Eesteren