Project
image image image image image image
Opdrachtgever:Van der Vlis Bouwconsult BV / RET N.V.
Architect:Marc Verheiijen, stadsontwikkeling Rotterdam (ontwerpend) / Het Facilitair Bureau (uitwerkend)
Periode:2016 - 2019
Categorie:Bijzonder Kantoor
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het project omvat de nieuwbouw van de werkplaats Kleiweg met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 15.500 m². De werkplaats is gelegen in Rotterdam aan de Kleiweg en ingesloten tussen de Kleiweg, A20 en het Sint Franciscus Gasthuis. In totaal zullen er 129 werkplekken worden gerealiseerd. In de werkplaatsen zullen tram- en metrostellen (onder andere de randstadrail) worden onderhouden en gerepareerd. Daarnaast zal een back-up ruimte van de centrale verkeersleiding worden gehuisvest alsmede verschillende kantoorafdelingen. De nieuwe werkplaats komt op de plek van de huidige werkplaats, die hiervoor is afgebroken.

De nieuwe werkplaats omvat een begane grond aangevuld met een verdieping en zal onder andere de volgende gebruiksruimten herbergen:

  • een entreehal op de begane grond;
  • verschillende typen werkplaatsen op de begane grond met een hoogte tot 13 meter;
  • verschillende typen opslag op de begane grond;
  • kantoorruimten op de verdiepingen, onder andere centrale verkeersleiding (CVL) en kantine;
  • verticale en horizontale verkeersruimten;
  • sanitaire ruimten;
  • ruimtes voor techniek;
  • terreininrichting.

Naast de werkplaats is op het terrein een fiets- en brommerstalling  gerealiseerd.

 

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Door Techniplan Adviseurs is een uitgebreid duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd, waarin is onderzocht welke duurzame en besparende maatregelen op gebouwniveau realistisch en haalbaar zijn en op welke wijze de EPC-eis kan worden gehaald. Hierbij is onder andere gekeken naar verschillende duurzame manieren voor het opwekken van warmte en koude en de mogelijkheden voor het besparen van water. In het installatieontwerp heeft dit onder meer geleid tot het toepassen van een lucht-warmtepomp en het terugwinnen van warmte uit de industriële processen (warmte uit spuit- en voorbewerkingscabines).

Ontwerp & Calculatie

Onze advieswerkzaamheden hebben betrekking op het ontwikkelen en ontwerpen van de gebouwgebonden installaties, te weten: klimaat­installaties, elektrotechnische installaties, sprinklerinstallaties en sanitaire installaties. Daarnaast zijn verschillende procesinstallaties ontworpen, zoals persluchtvoorzieningen en elektravoorzieningen voor het aansluiten van de sporen en werkplaatsen.

Aandachtspunten in het ontwerp waren met name de benodigde vrije hoogte als gevolg van de vele kraanbanen en de maximaal toegestande bouwhoogte. Als gevolg van deze randvoorwaarden zijn de installaties grotendeels geïntegreerd in de gebouwconstructie. Om de werkplaatsvloeren zo vrij mogelijk te houden is voorzien in vloerverwarming en zijn de elektravoorzieningen voornamelijk in vloerputten aangebracht. De kantoren zijn voorzien van inductie-units voor verwarmen en koelen.

Het ontwerp is in samenwerking met architect en constructeur uitgewerkt in BIM/Revit op besteksniveau. Alle benodigde tekeningen zijn uit het model gegenereerd. De samenwerking heeft plaatsgevonden doormiddel van een Revit server, waardoor de modellen automatisch en altijd up to date konden worden uitgewisseld.

Realisatie & Exploitatie

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor het gehele ontwerp, aanbestedingsbegeleiding en begeleiding bij de realisatie en exploitatie van alle technische installaties van het project en op het gebied van advisering duurzaamheid, energieprestatie en thermisch comfort.
Het project kent vele complexe installaties, zoals luchtwarmtepompen, zonnecellen, gecombineerde E/W-installaties, liftinstallaties, procesinstallaties en uitgebreide data, inclusief SER/MER-installatie).

Tijdens de realisatiefase hebben wij toezicht gehouden op het werk van de installateurs en zijn de installaties beoordeeld aan de hand van de contractstukken, NEN-normering en ISSO-publicaties. Alle installaties zijn functioneel gecontroleerd. Het bijwonen van werkvergaderingen en het begeleiden van het bevoegd gezag behoorde eveneens tot onze werkzaamheden.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Van der Vlis Bouwconsult BV / RET N.V.
Architect: Marc Verheijen, stadsontwikkeling Rotterdam (ontwerpend)
Het Facilitair Bureau (uitwerkend)
Bouwmanagement: Van der Vlis Bouwconsult BV
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur; IMD Raadgevende Ingenieurs
Adviseurs Installaties: Techniplan Adviseurs bv