Project
image image image
Opdrachtgever:CBRE Global Investors / KanAM Grund Duitsland
Architect:Bureau Rietmeijer
Periode:2012 - 2015
Categorie:Kantoor
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

Het bestaande, ruim 25 jaar oude, kantoorgebouw “Delftse Poort” in Rotterdam ondergaat een grote metamorfose van corporate landmark naar Multi-tenant werklocatie. De tot voor kort enige huurder van het gebouw, NN, trekt zicht terug op een gedeelte van het gebouw (20.000 m²). De overige 40.000 m² komen beschikbaar voor kleinere en grotere kantoorgebruikers, in een aantrekkelijk Multi-tenant concept.

De grootste zichtbare veranderingen hebben zich voltrokken op de begane grond en derde verdieping, waar respectievelijk een plein met retailunits en een foodcourt met receptie worden ondergebracht. Beiden zijn openbaar toegankelijk; pas bij de liften naar de verdiepingen vindt de toegangscontrole plaats.

Op de derde verdieping (maar liefst 5.000 m² groot) biedt het gebouw na de renovatie plug & play’ werkplekken, vergader- en/of trainingsruimtes, het internationale foodcourt en een hoogwaardige koffiebar. Deze voorzieningen kunnen zowel door huurders als bezoekers worden gebruikt. Het zorgt ervoor dat Delftse Poort een open en toegankelijk gebouw is geworden, als levendig onderdeel van het Rotterdam Central District (RCD).

Het project wordt gefaseerd gerenoveerd:

  • Fase 1 5e t/m 20e verdieping bouwdeel:  1 augustus 2013 tot oktober 2014
  • Fase 2 Begane Grond tot en met 3e verdieping april 2014 tot januari 2015
  • Fase 3 Vervangen middenspanningsinstallatie mei 2014 tot maart 2015
  • Opvolgende fasen nader te bepalen bij verwerven nieuwe huurders
  • Duurzame aanpassingen bij verhuur van 50%, gehele ontwerp en uitvoering WKO-installatie

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de advisering voor de ingrijpende herinrichting en verduurzaming van de Delftse Poort. Door Techniplan Adviseurs is een volledig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van hergebruik van de bestaande centrale installaties. De wens van de eigenaar was echter om een klimaatklasse ‘A’ te realiseren en dat bleek niet haalbaar met de bestaande installaties. Op basis van het vooronderzoek is gestart met het ontwerp van de aanpassingen voor de centrale installaties en het geheel nieuw ontwerpen van de installaties binnen de verschillende gebruiksfuncties.

Gebruikers kunnen per vloer vervolgens zelf bepalen welk klimaatconcept ze willen toepassen. In het geval van Nationale Nederlanden wordt bijvoorbeeld – omdat hier het ‘nieuwe werken’ wordt toegepast – gebruik gemaakt van een klimaatplafond dat zowel koelt als verwarmt en tevens voorzien is van LED-verlichting. Het grote voordeel van Delftse Poort is dat het zonder kolommen is gebouwd en daardoor flexibel kan worden ingedeeld. Daarbij zijn de vloeren in de twee lagere torens dieper uitgevoerd dan in de hoogbouwtoren. Het installatieconcept speelt daar nadrukkelijk op in.

Verder zijn zowel de brandmeldinstallatie als de ontruimingsinstallatie vervangen, passend bij de nieuwe functie als bedrijfsverzamelgebouw. Ook is een nieuwe middenspanningsinstallatie aangebracht, die minder trafo’s in het gebouw nodig heeft. Gedurende het vooronderzoek en het ontwerp zijn op vastgestelde momenten de hieraan verbonden kosten voor de technische installaties door middel van ramingen vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hierbij is geweest de kosten te beperken door innovatief het installatieontwerp binnen de door opdrachtgevers gestelde ambities te realiseren. De renovatie is gestart in maart 2014, waarbij per 4 weken een volledige kantoorvloer werd gerenoveerd. De overige verdiepingen bleven hierbij in gebruik van de huurder. Alle kantoorvloeren voor Nationale Nederlanden zijn inmiddels opgeleverd aan de huurder.

Duurzaamheid & Innovatie

Een laatste onderdeel van de werkzaamheden van Techniplan Adviseurs betreft een onderzoek naar de mogelijke toepassing van warmtekoude-opslag (WKO). Hiermee kan de verduurzaming van Delftse Poort een verdere impuls krijgen. De gebouweigenaren hebben aangegeven hiertoe te willen overgaan wanneer 50 % van het gebouw is verhuurd. Bij de keuze van de W- en E-installaties is al rekening gehouden met een eventuele aansluiting op een WKO-centrale. Qua ruimte en maatvoering in het gebouw is implementeren van een WKO-installatie geen probleem, maar in het onderzoek is ook uitgebreid gekeken naar de situatie in de ondergrond.

Een WKO-centrale aanbrengen in een bestaande situatie is niet eenvoudig: op welke bronnen kan worden aangesloten en waar moet nauwkeurig rekening gehouden worden met de vele ondergrondse infrastructuur? WKO scherpt evenwel het duurzaamheidsprofiel van Delftse Poort nog verder aan, in combinatie met de andere duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen. Zelfs in de uitvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol: CO2-reductie is door de opdrachtgever expliciet meegenomen in de selectie van het uitvoerend bouwbedrijf (minder afval, voorkomen onnodige transportbewegingen, et cetera).

Realisatie & Exploitatie

Tijdens de prijsvormingsfase heeft Techniplan Adviseurs de begeleiding van installatietechnische prijs- en contractvorming alsmede uitvoeringsbegeleiding en oplevering verricht en een gunningsadvies uitgebracht.

Tijdens de realisatiefase is aan de diverse vergaderingen (bouw- werk- en coördinatie-) deelgenomen en is de kwaliteit van de montagewerkzaamheden tijdens de realisatie bewaakt.

Tijdens de deel- en eindopleveringen zijn onder toezicht van Techniplan Adviseurs de benodigde testen uitgevoerd .

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: CBRE Global Investors / KanAM Grund Duitsland
Architect: Bureau Rietmeijer / CBRE
Adviseur afbouwsystemen: Bestek 44
Bouwmanagement: BouAd Adviesgroep
Adviseur installaties: Techniplan.nl
Installateur: BAM Techniek Den Haag / BRI Groep
Aannemer: BAM HABO Den Haag

Website

http://www.delftsepoort.nl/

Artikel

Interview Magazine ZO