Project
image image image image image image image image image image image image image
Opdrachtgever:Gemeente Den Haag
Architect:Braaksma en Roos Architectenbureau
Periode:2006 - 2009
Categorie:Bijeenkomst
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige Rijks Automobiel Centrale (1910-1913) ook bekend als RAC hallen, gelegen in Laakhaven, tot centrum voor kunst en cultuur en grootschalige evenementen. Deze activiteiten kunnen overdag, ’s avonds of ’s nachts zijn. Grote activiteiten met enkele duizenden bezoekers, worden afgewisseld met kleinschalige activiteiten. Tezamen met een horecafunctie aan het plein zorgt dit voor een levendig centrum in de nieuwe wijk Laakhaven-west.

In het kantoorgedeelte zijn werkruimtes gemaakt voor ondernemingen die passen bij het gewenste concept van de RAC-hallen. Voorbeelden hiervan zijn: evenementenbureaus, toneel/tv-productiebureaus, grafisch ontwerpers, muziek- cultuur en kunstgerelateerde bedrijven.

Het casco van het gebouw is compleet gerenoveerd met daarbij integratie van een nieuwe klimaatinstallatie geschikt voor circa 3.500 mensen.

De totale projectomvang is circa 7.000 m2.

 

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Voorafgaand aan de ontwerpopgave is door Techniplan Adviseurs een uitgebreide opname van de bestaande installaties, conform NEN 2767 en 3140. Conclusie was dat deze in het kader van levensduur en prestatie aan vervanging toe waren. Met de bestaande installaties kon tevens niet aan de nieuwe functie-eisen van het complex worden voldaan.

Het betreft hier een project dat gekenmerkt wordt door grote, hoge multifunctionele ruimten waarbij aanzienlijke ingrepen zijn gedaan in het gebruik van het gebouw. De (isolerende) eigenschappen van het gebouw / buitenschil zijn echter niet noemenswaardig aangepast. Onder andere  omdat het gebruik van het gebouw een incidenteel karakter kent. Maar er is bijvoorbeeld ook een nieuwe vloer in het gebouw gegaan, echter door deze zwevend uit te voeren is geen aantasting van oorspronkelijke constructie/gebouw nodig geweest.

Hierdoor en door diverse andere maatregelen zoals handhaven van de hellingbaan van de parkeergarage (wat nu evenementenhal is) is de oorspronkelijke cultuur historische waarde van het pand onaangetast gebleven.

Ontwerp & Calculatie

In de ontwerpfase heeft Techniplan Adviseurs een technisch Programma van Eisen opgesteld voor de nieuwe situatie. Op basis hiervan zijn berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de ventilatie-, verwarmings-, tapwater- en vuilwaterafvoercapaciteiten. Tevens is het gewenste elektravermogen bepaald en zijn bouwkundige ruimtebehoefte voor de installaties vastgelegd.

Verder heeft overleg en afstemming met de diverse Nutsbedrijven plaatsgevonden en zijn in de diverse ontwerpvergaderingen de uitwerking van de verschillende ontwerpkeuzes onderling afgestemd.

Het resultaat is vastgelegd in een Definitief Ontwerp, met bijbehorende installatietekeningen, aangevuld met administratieve voorwaarden geschikt voor een concurrerende aanbesteding.

Vervolgens heeft Techniplan Adviseurs de installateurselectie en de offerteaanvraag verzorgt, zijn de  diverse offerten beoordeeld en is een gunningadvies uitgebracht.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

In de bouwvoorbereidingsfase zijn door Techniplan Adviseurs de berekeningen en werktekeningen van de geselecteerde installateurs gecontroleerd.  Tevens hebben wij ter ondersteuning aan de bouwdirectie deelgenomen aan de diverse werk- en bouwvergaderingen ter plaatse.

Tijdens de uitvoeringsfase is door Techniplan Adviseurs de kwaliteit van het werk beoordeeld. Hiertoe zijn periodiek kwaliteitsinspecties uitgevoerd.

Voorafgaande aan de oplevering is een protocol van oplevering opgesteld aan de hand waarvan de installaties visueel en functioneel gecontroleerd zijn aan de besteksuitgangspunten. De bevindingen zijn opgenomen in een opleveringsrapport met restpuntenlijst.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag          
Architect: Braaksma en Roos Architectenbureaus                                         
Bouwmanagement: Twynstra Gudde                  
Adviseur bouwfysica: DGMR                    
Constructeur: IMd                                        
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv                 
Installateur: Veldhoven en HaWeKa                                    
Aannemer: Groenendijk PGN bouw                                    

Website: http://www.rac.nu/