Project
image image image image
Opdrachtgever:Provincie Noord-Brabant
Architect:Huig Maaskant
Periode:2012 - 2015
Categorie:Kantoor Parkeren
Type project:Renovatie
Methode Duurzaamheid:BREEAM-NL In-Use

Algemene Projectinfo

De Provincie Noord-Brabant onderging de verbouwing van het Provinciehuis naar het Huis voor Brabant. Hiervoor is het huidige Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch met een omvang van 35.000 m2 BVO gerenoveerd en geschikt gemaakt voor het nieuwe werken. Om de duurzaamheid van het Huis voor Brabant en de maatschappelijk verantwoorde manier waarop de Provincie met vastgoed omgaat zichtbaar te maken, zijn op 10 maart 2015 twee Breeam In-Use certificaten uitgereikt voor het duurzaam beheer en gebruik van het gebouw, met een behaald resultaat van drie sterren (‘Very Good’). De Provincie heeft de ambitie om de komende maanden het Breeam certificaat voor het onderdeel beheer te verhogen naar een niveau van vier sterren (‘Excellent’), zodat na het opleveren van de verbouwing het breeam certificaat voor het onderdeel asset (‘Very Good’), en een verbeterd certificaat voor het onderdeel beheer kunnen worden uitgereikt.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan is ingeschakeld als BREEAM In-Use expert om de certificering van het gebouw (asset), het beheer en het gebruik te begeleiden. In deze rol heeft Techniplan met het ontwerp- en bouwteam samengewerkt om de Breeam ambitie ( ‘Very Good’ voor asset) te integreren in de gebouwrenovatie.

Met de gebouwbeheerders en de milieucoördinator is samengewerkt om de benodigde bewijslast te verzamelen en op juiste wijze te onderbouwen dat aan de BREEAM eisen wordt voldaan. Tijdens het proces bleek dat met name op het gebied van beheer veel aan duurzaamheid wordt gedaan, en is de ambitie voor het onderdeel beheer bijgesteld van ‘Very Good’ naar ‘Excellent’.

Duurzaamheid

Op 10 maart 2015 zijn twee Breeam In-Use certificaten uitgereikt voor het beheer en gebruik, ieder met een behaald resultaat van drie sterren (‘Very Good’). De ambitie is om september 2015 twee Breeam In-Use certificaten te behalen, drie sterren (‘Very Good’) voor het gebouw (asset) en vier sterren (‘Excellent’) voor beheer.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Architect: Huig Maaskant
Adviseurs installaties: Techniplan Adviseurs