Project
image image image image
Opdrachtgever:ING Real Estate Development
Architect:Soeters Van Eldonk Architecten
Periode:2007 - 2013
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Op de plaats van het huidige winkelcentrum in Nijmegen werd een geheel nieuw eigentijds woon/winkelcomplex ontwikkeld en gerealiseerd met vierlaags ondergrondse parkeergarage. Het plein werd geheel opnieuw ingericht. Om het plein heen zijn nieuwe winkels en meer horeca gekomen. En in drie torens eromheen zijn een groot aantal nieuwe appartementen gekomen. Het project omvatte in grote lijn het ontwikkelen en realiseren van het volgende programma:

  • circa 12.300 m² BVO commerciële ruimten (casco);
  • circa 13.800 m² BVO wooneenheden verdeeld over 120 appartementen en 16 hofwoningen, de woningbergingen en fietsenstalling bevinden zich op de niveaus 2 en 3;
  • een ondergrondse parkeergarage voor personenauto’s geschikt voor circa 400 auto’s verdeeld over de niveaus -1, -2, -3 en -4;
  • een ondergrondse fietsenstalling voor circa 500 fietsen.

Techniplan Adviseurs was ingeschakeld voor de advisering van alle technische installaties en nutsvoorzieningen, inclusief herordening van kabels en leidingen in het terrein.

Rol van Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Door Techniplan Adviseurs is in zeer nauwe samenwerking met de architect het gehele ontwerpproces gevolgd. Hierbij is speciale aandacht besteed aan de technische verhoudingen binnen een binnenstedelijke ontwikkelingen met alle hierbij voortkomende beperkingen.

Tevens is het ontwerp gemaakt in een periode waar het begin van de crisis een grote nadruk heeft gelegd op besparingen in de budgetten om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Tijdens de realisatiefase is Techniplan Adviseurs namens de ontwikkelaar betrokken bij het toezicht op de kwaliteit van het installatiewerk, het sturen van meer en minderwerk en het testen van de installaties bij de oplevering.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever: ING Real Estate Development
Architect: Soeters Van Eldonk Architecten
Bouwmanagement:  Hardixks Bouwmanagement
Adviseur bouwfysica: Peutz Mook
Constructeur: JVZ Nijmegen
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: De Parallel Groep Utrecht
Aannemer: Visser & Smit Papendrecht

Websitehttp://www.plein44.com/