Project
image image image image image
Opdrachtgever:Technische Universiteit Eindhoven
Architect:Architectuurstudio HH
Periode:2011 - 2014
Categorie:Onderwijs Parkeren
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

In 2011 kreeg het technische ontwerpteam; Inbo, Zonneveld, DGMR en Techniplan Adviseurs de Europese aanbesteding van het project Integraal Technisch Ontwerp Project 2 Campus 2020 voor de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht. De opdracht betrof het technisch ontwerp voor de gezamenlijke huisvesting (nieuwbouw) voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde van circa 26.000 m². Het betrof hier project 2 van het nieuwe Masterplan Campus 2020. Met dit nieuwe Masterplan realiseerde de TU/e een compacte campus waar de verschillende disciplines elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Alle faculteiten zijn gehuisvest rondom een groen, autovrij gebied, de zogenaamde ‘Groene Loper’. Voor zeven faculteiten betekende de plannen dat ze nieuwe huisvesting kregen. Daarnaast kwam er een Centrale Studievoorziening, waarin ook de universiteitsbibliotheek een plaats heeft gekregen.

Project 2 kreeg tot doel de twee faculteiten een gezamenlijk onderkomen te verschaffen. Het samenbrengen van de twee faculteiten heeft als voordeel dat ze allebei optimaal gebruik kunnen maken van de laboratoria in de gebouwen Spectrum en Cascade. Daarnaast is het nieuwe gebouw compact en duurzaam geworden, met veel licht en open ruimten en geschikt voor intensief gebruik. Het gebouw is een testomgeving voor nieuwe duurzame technologieën.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E & M)

In het project zijn diverse duurzaamheidmaatregelen meegenomen, waaronder LED verlichting, PV-panelen in de gevel en op het dak, bodemopslag, warmteterugwinning, etc.

De EPC-score is circa 60% t.o.v. het bouwbesluit

Ontwerp & Calculatie

Van het gehele gebouw zijn de bestekken voor alle installaties vervaardigd. Tevens zijn diverse capaciteitsberekeningen uitgevoerd.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: TU/e
Architect: Herman Hertzbergen
Bouwmanagement: Inbo
Adviseur bouwfysica: DGMR
Constructeur: Zonneveld Ingenieurs
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: BAM Techniek
Aannemer: BAM