Project
image image image image image image image
Opdrachtgever:Babylon Den Haag
Architect:Meijer en Van Schooten Architecten
Periode:2006 - 2012
Type project:Nieuwbouw Renovatie

Algemene projectinfo

Door de renovatie en uitbreiding van New Bablon in Den Haag heeft Den Haag er een nieuwe hotspot bij. Het project omvat in grote lijn de realisatie van een multifunctioneel complex in het Beatrixkwartier te Den Haag, bestaande uit o.a. 55.000 m2 BVO kantoren, 9.000 m2 hotelfunctie, 320 woningen, 17.000 m2 BVO commerciële ruimten, 1.000 m2 BVO bioscoopfunctie en een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 1.260 parkeerplaatsen. De woontoren bestaat uit 44 verdiepingen en is 142 meter hoog.

Bouwfonds Property Finance heeft in 2002 samen met Maeyveld bv het Babyloncomplex in Den Haag gekocht. De uitbreiding en herontwikkeling van New Babylon maakt deel uit van Den Haag Nieuw Centraal, een belangrijke ontwikkelingslocatie rondom het station Den Haag Centraal. Naast de herontwikkeling van het bestaande complex worden er nieuwe woningen, kantoren, commerciële ruimten en parkeerplaatsen ontwikkeld.

De bestaande parkeergarage op het Anna van Buerenplein is gesloopt en vervangen door een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Het Anna van Buerenplein is een transparante, doorgaande voetgangersroute vanuit het station Den Haag Centraal met toegang tot de winkel-, uitgaans- en werkvoorzieningen en één van de woontorens in New Babylon. De andere woontoren en nieuwbouw van kantoren zijn gesitueerd aan de Bezuidenhoutseweg.

Het ontwerp New Babylon is van het Amsterdamse bureau Meyer en Van Schooten Architecten. Het huidige Babylon zal in de nieuwe situatie worden omarmd door twee nieuwe torens van respectievelijk 140 en 100 meter hoog.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Het bouwproject is tijdens de renovatiewerkzaamheden uitgerust met een duurzame thermische energievoorziening.

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor advisering inzake de definitie van de businesscase van eigendom en exploitatie van de thermische energievoorziening van het project ‘Nieuw Babylon’ ter voorbereiding van exploitatie van het systeem in eigen beheer, via een exploitatievennootschap.

Techniplan Adviseurs is tevens ingeschakeld voor advisering inzake de aanbesteding van de eigendomsoverdracht en exploitatie van de thermische energievoorziening van het project ‘Nieuw Babylon’ met navenante activiteiten:

  • voorbereiding tot outsourcing;
  • vervaardigen van het outsourcing document;
  • begeleiding van de aanbesteding en het geven van een gunningsadvies;
  • begeleiding van de contractuitwerking met de gegadigde (contractsluiting).

Realisatie & Exploitatie

Techniplan Adviseurs voert sinds 2011 supervisie op het verricht onderhoud en energiebeheer door, onder andere controle van de periodiek verstrekte onderhouds-,  storings-, energie en vergunningsrapportages, het opstellen van een rapportage met bevindingen en advies, ter communicatie naar New Babylon WKO bv, inclusief de vaststelling van de hoogte van de prestatiebonussen.

Tevens controleert Techniplan Adviseurs periodiek en steekproefsgewijs de werking van de installaties door eigen waarnemingen via energiemonitoring en optimaliseringsadvies.

Het beoordelen van de goede werking van de installatie geschiedt  aan de hand van de rapportage en de eigen waarnemingen.

Ten slotte levert Techniplan Adviseurs jaarlijks van een voortgangsrapportage aan, met optimalisatieplan en verbetervoorstellen in samenwerking met onderhoudspartij.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Babylon Den Haag bv
Architect: Meijer en Van Schooten Architecten bv
Bouwmanagement: DVP Bouwprojectmanagers en Vastgoedadviseurs / Local
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs/Local (subcontractant)
Installateur WKO: Wolter & Dros
Aannemer: bouwcombinatie new babylon (BCNB) bestaande uit Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling en Boele & van Eesteren

Website: http://www.newbabylon.nl/index.php