Project image
Opdrachtgever:Mitros
Architect:De Zwarte Hond
Periode:2019 - heden
Categorie:Wonen
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

De projectlocatie is gelegen aan de Lomanlaan 103-105 te Utrecht. Het wooncomplex zal bestaan uit het segment sociale huur en midden huur. Het project wordt gerealiseerd met woningen die voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van duurzaamheid. Een eerste verkenning geeft een programma van circa 240 appartementen. Eventueel met enkele maatschappelijke voorzieningen in de plint van het gebouw.

Rol Techniplan Adviseurs

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de advisering van duurzaamheid, circulariteit, bouwfysica en akoestiek. Ook is Techniplan Adviseurs ingeschakeld voor de advisering van haalbaarheid duurzame energie met betrekking op PV-panelen en bodemenergie en oppervlaktewater op de projectlocatie.

Duurzaamheid

Om een zo goed mogelijk toekomstgericht gebouw te realiseren wil Mitros het gebouw realiseren met het “no regret principe”. Hiermee wordt het gebouw klaargemaakt voor CO2-neutraal in 2050. Om zo duurzaam mogelijk woningen te realiseren moet de energievraag zo ver mogelijk worden gereduceerd. Om dit te realiseren moet een goede geïsoleerde schil met driedubbelglas en goede naad en kierdichting worden toegepast, voor de installatie moet een ventilatiesysteem worden gekozen met warmteterugwinning. Warmte, koude en elektriciteit moet duurzaam worden opgewerkt.

Duurzaamheidsaspecten waarmee rekening wordt gehouden:

  • Duurzame energievoorziening conform de nota ‘Visie warmtevoorziening Utrecht’ (Nul op de Meter of gelijkwaardig) en reductie CO2-uitstoot.
  • Bodemwarmtepompen met volledige regeneratie.
  • Groen, klimaatadaptatie (beperken hittestress, 100% berging regenwater bij stortbuien op eigen kavels), diervriendelijk bouwen en een hoge kwaliteit voor de gebruiker.
  • GPR gebouw > 8,0 gemiddeld over de vijf aspecten.

Bij duurzaamheidsmaatregelen moet worden nagedacht wat de circulariteit van de maatregel is. Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, echter zijn niet alle duurzaamheidsmaatregelen en gezondheidsmaatregelen circulair. Circulariteit is de kringlopen van grondstoffen waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op de mens, de planeet en de economie.

 

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever:              Mitros
Architect:                        De zwarte hond
Adviseur bouwfysica:     Techniplan adviseurs
Adviseur installaties:      Techniplan adviseurs
Kostendeskundige:        TotalCos

Website opdrachtgever: https://www.mitros.nl/