Project
image image image image image image image
Opdrachtgever:Consortium Mahler4 VOF (ING Vastgoed, Fortis en G&S)
Architect:Diverse architecten
Periode:2000 - 2010
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Mahler4 is een van de meest prestigieuze projecten van Nederland aan de Amsterdamse Zuid-as. Het project bevat totaal circa 225.000 m2 BVO (8 kantoorgebouwen en 1 appartementencomplex) gesitueerd op een ondergrondse parkeergarage voor circa 1.950 auto’s, verdeeld over 3 parkeerlagen. In de ondergrondse parkeergarage bevindt zich eveneens de centrale, collectieve techniekruimte met energievoorziening dat bestaat uit een door Techniplan Adviseurs ontwikkeld energiezuinig en milieuvriendelijk systeem voor de opwekking van warmte en koude door middel van warmtepompen en bodemopslag (10 bronnen).

De werkzaamheden die Techniplan Adviseurs voor dit project heeft uitgevoerd betreffen voorstudies, advisering en uitvoeringsbegeleiding van het complete installatiepakket, inclusief huurdersinstallaties. Totaal is in dit project voor een bedrag van ca. € 40.000.000,- aan installaties aangebracht. De diversiteit van de installaties is hierbij erg groot. In de gebouwen worden verschillende installatieconcepten toegepast die door ons in overleg met de opdrachtgever en in samenspraak met de verschillende architecten en constructeur zijn ontwikkeld. Techniplan Adviseurs heeft naast alle gebouwinstallaties eveneens het gehele outsourcingsproces (voorbereiding, concept-ontwikkeling en de selectie van kandidaten) van de centrale energieopwekkingsinstallaties begeleid en uitgevoerd.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Alle gebouwen hebben een beduidend lagere EPC dan zoals deze het bouwbesluit was vereist. Dit is gerealiseerd door toepassing van vele technische installaties en aanvullende maatregelen.

Bijzonderheid is dat de gehele energievoorziening middels outsourcing is ondergebracht bij een externe partij die de installaties in eigendom neemt, realiseert, onderhoudt en exploiteert. Techniplan Adviseurs begeleidde en adviseerde tevens dit gehele outsourcingsproces. De outsourcing betreft de energie-infrastructuur voor koude, warmte, elektriciteit en tapwater. De economische waarde wordt gegenereerd uit inkoopvoordeel, verkoopbaten, efficiënte energieomzetting en vermeden kosten voor projectontwikkeling.

Ontwerp & Calculatie

Vele voorstudies, en advisering en uitvoeringsbegeleiding van het complete installatiepakket, inclusief huurdersinstallaties voor 8 van de 9 gebouwen is uitgevoerd.

Alle gebouwen zijn op de garage gesitueerd waardoor een nauwkeurige afstemming tussen de gewenste voorzieningen in de gebouwen en de garage noodzakelijk was. Zo is bijvoorbeeld de ventilatie-installatie, bestaande uit stuwdrukventilatoren en centrale afzuig, volledig in het project geïntegreerd: de relatief grote kanalen voor deze installatie zijn hierbij deels door de bovengelegen gebouwen geprojecteerd. Ook zijn alle nutsvoorzieningen voor de gebouwen geïntegreerd in de parkeergarage aangebracht. Een intensieve afstemming tussen de routing van de voorzieningen vanuit en naar de gebouwen heeft hierin plaatsgevonden.

Ook zijn diverse technische ruimten ten behoeve van de gebouwen zoveel als mogelijk in de garage ondergebracht. De meest aantrekkelijke m² op de begane grond zijn hierdoor ontzien. Deze technische ruimten zijn ook zoveel als mogelijk in “verloren” ruimten in de parkeergarage geprojecteerd (o.a. in constructieve kernen van de gebouwen).

Realisatie & Exploitatie

Van alle 8 gebouwen is de uitvoering begeleid van in de meeste gevallen de basisinstallaties alsook het inbouwpakket.

Duurzaamheid

Er is in dit project door de ontwikkelaars een hoge mate van kwaliteit en duurzaamheid nagestreefd binnen een beperkt budget. Ook zijn er diverse interessante en milieuvriendelijke maatregelen onderzocht waarvan er een aantal zijn gerealiseerd. Met name de energielevering aan de gebouwen, zonder CO2-uitstoot, is in dit project opmerkelijk te noemen.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Consortium Mahler4 VOF (ING Vastgoed, Fortis en G&S)
Architect: Diverse architecten zijn bij dit project betrokken geweest
Bouwmanagement: DVP Bouwprojectmanagers & Vastgoedadviseurs
Adviseur bouwfysica: DGMR/Peutz
Constructeur: Van Rossum
Adviseur installaties:Techniplan Adviseurs bv
Installateur: De Bosman Bedrijven
Aannemer: G&S Bouw

Websites: http://www.mahler4.nl/