Project
image image image image image image image image image image image image
Opdrachtgever:OVG Projectontwikkeling
Architect:Dam & Partners Architecten
Periode:2005 - 2013
Categorie:Kantoor Parkeren
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

De Maastoren op de Kop van Zuid heeft een hoogte van 165 meter, waardoor het één van de hoogste torens van Nederland is. De Maastoren kent een omvang van circa 57.000 m2, waarvan circa 35.000 m2 kantoren, 17.000 m2 parkeren (zowel onder- als bovengronds), 4.000 m2 entree en facilitaire voorzieningen en 700 m2 techniekruimten. Door de ontwikkeling van de Maastoren is er een nieuw icoon aan de horizon van Rotterdam verschenen. Bijzonder aan het gebouw is dat het iconische ontwerp mee kleurt met de horizon en dat het gebouw met haar voeten in de Maas staat. Daarnaast is het een zeer duurzaam gebouw waarin nieuwe technieken zijn toegepast. Inmiddels heeft de Maastoren diverse prijzen gewonnen, waaronder de ingenieursprijs de Vernufteling voor het inventieve ontwerp van de WKO installatie. Techniplan Adviseurs is door OVG Projectontwikkeling ingeschakeld voor het complete installatieadvies, inclusief haalbaarheidsstudie van de Maastoren.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan Adviseurs heeft diverse onderzoeken gedaan en adviezen uitgebracht op het gebied van duurzaamheid. In het project zijn diverse duurzame toepassingen toegepast (zie tab duurzaamheid)

Ontwerp & Calculatie

Economisch en efficiënt ontwerpen staat hoog in het vaandel bij Techniplan Adviseurs. Voor de Maastoren heeft Techniplan voorgesteld de elektrische energie voor het gebouw zelf in te kopen. Hierdoor konden de transformatoren daar worden geplaatst waar de energie ook daadwerkelijk nodig is. In plaats van de begane grond worden de 12de en 29ste verdieping hiervoor gebruikt, wat nuttige extra vierkante meters op de begane grond oplevert. Ditzelfde geldt voor de andere installaties. De techniek voor de plintverdiepingen is binnen het gebouw gescheiden van de techniek voor de kantoorverdiepingen.  De schachten zijn buiten de constructieve kern gehouden waardoor met de verjonging van de  kanalen ook de schachten kunnen verjongen wat ten goede komt aan het verhuurbaar oppervlak.

Economisch en efficiënt ontwerpen is iets wat nadrukkelijk ook geldt voor het liftenconcept van de Maastoren. In het voorbereidend stadium van de Maastoren is hierover door Techniplan Adviseurs met huurders Deloitte en AKD Prinsen Van Wijmen en OVG Projectontwikkeling uitgebreid overleg gevoerd en zijn diverse optimaliseringsvoorstellen gedaan. Met name bij hoogbouw is de kwaliteit van liften en haar vervoerscapaciteit in belangrijke mate bepalend voor de verhuurbaarheid en efficiency van het gebouw en het gebruik. De opgave is dan om een optimum te vinden tussen de prestaties van de lift(en) en het benodigd oppervlak dat hiervoor in de kern van het gebouw noodzakelijk is. Binnen het liftconcept zijn al deze aspecten op elkaar afgestemd, gebruikmakend van de voortschrijdende innovatieve ontwikkeling op het gebied van lift- en besturingssystemen. Door het slimme liftenconcept is een besparing van de installatiekern bereikt van ca. 800 m2 op het totale gebouw welke direct ten gunste zijn gekomen van het verhuurbare oppervlak.

Bij het ontwerp van de Maastoren is rekening gehouden met meerdere huurders en met het feit dat in de toekomst bepaalde huurders meer ruimte willen hebben of juist ruimte willen afstoten. De kantoorruimten kunnen door middel van (verplaatsbare) scheidingswanden worden ingedeeld, wat een maximale flexibiliteit garandeert en de maximale mogelijkheden openlaat van cellenkantoren en flexplekken tot volledige kantoorlandschappen. Klimaat- en lichtinstallaties zijn hierop dusdanig voorbereid dat met minimale aanpassingen iedere gewenste indeling mogelijk is met een variatie van 1.800 mm parallel en loodrecht op de gevel. Ook hier uiteraard weer binnen de geldende strenge financiële kaders die een commerciële ontwikkeling typeert.

Realisatie & Exploitatie

Tijdens de uitvoeringsfase (bouwvoorbereiding) heeft Techniplan Adviseurs de uitwerking van het  richtlijnenbestek door de installateurs begeleid. Controles van berekeningen, tekeningen en materiaalselecties zijn door Techniplan Adviseurs uitgevoerd en zijn in samenspraak met de installateurs en de opdrachtgever keuzes gemaakt inzake technische oplossingen voor aanlopers, materialisatie etc.

Tijdens de uitvoering van het werk heeft Techniplan Adviseurs de kwaliteit van de uitvoering door de installateurs gecontroleerd en wijzigingen als gevolg van aanvullende wensen van de huurder en opdrachtgever in het ontwerp geïmplementeerd en samen met de installateur doorgevoerd.

Voorafgaand aan de oplevering heeft Techniplan Adviseurs uitvoerige controles uitgevoerd zowel op papier als ‘life in het veld’. Ook heeft Techniplan Adviseurs de opleveringscontroles met de overheidsinstanties  begeleid zodat gebruiksvergunningen e.d. konden worden afgegeven.

Duurzaamheid

Het project kent een zeer duurzaam energieconcept waarmee Techniplan Adviseurs in 2007 is beloond met de ingenieursprijs De Vernufteling. Bijzonder op het gebied van dit concept is onder meer dat het water van de langsstromende rivier de Maas, als aanvulling op de toegepaste bronnen voor opslag van warmte en koude in de bodem, wordt gebruikt voor de warmte- en koudeopwekking van het gebouw, alsmede voor de sprinklerinstallatie. Hierdoor kon de omvang van de bronnen worden gehalveerd, is geen aansluiting op stadsverwarming noodzakelijk en wordt eveneens de CO2-uitstoot gehalveerd. Tezamen met slimme installatieve maatregelen op het gebied van aanwezigheidsdetectie, maximale daglichtbenutting, ruimte- en energiebesparende liftbesturingsystemen, warmteterugwinning uit ventilatielucht en optimale bouwfysische maatregelen ter beperking van de installatieomvang hebben geleid tot een ontwerp waarvan de EPC-score 35% lager uitviel dan wettelijk vereist, binnen de strenge financiële kaders die in de commerciële utiliteitbouw van kracht zijn. Ook wordt er door het slimme liftenconcept een besparing van de installatiekern bereikt van ca. 800 m2 op het totale gebouw welke direct ten gunste zijn gekomen van het verhuurbare oppervlak.

Media & Links

Betrokken patijen

Opdrachtgever: OVG Projectontwikkeling bv
Architect: DAM & Partners
Directievoering: Stevens en Van Dijck
Adviseur bouwfysica: DGMR
Constructeur: Zonneveld Ingenieurs bv
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: Roodenburg Installatiebedrijf
Liften: Kone
Gevelreiniging: MannTech
Aannemer: Besix Nederland bv