Project
image image image image image image
Opdrachtgever:Lely Groep
Architect:ConsortArchitects
Periode:2011 - 2013
Categorie:Bijzonder Kantoor
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Omvang Montagehal 22.500 m²/ kantoor 10.500 m²

Het project omvatte de nieuwbouw van het industrie- en kantoorgebouw Dairy van de firma Lely Industries. Het bouwwerk bestaat uit een montagehal met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 23.000 m2 ten behoeve van de montage van robots voor melkveehouderijen, met daaraan verbonden een kantoor met een vloeroppervlak van circa 10.300 m2. Op het dak van de montagehal zijn parkeerplaatsen gerealiseerd geschikt voor circa 500 personenauto’s. De parkeerplaatsen zijn omsloten door een strook groendak.

De warmte en koude behoefte van de montagehal en het kantoor zijn op duurzame wijze opgewekt door middel van een warmte-/koudeopwekkingsinstallatie met warmtepompen en thermische bodemopslag (WKO), aangevuld met een ketel- en een WKK-installatie. Tevens is het parkeerdek voorzien van wegdekverwarming.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid  & Innovatie

Door Techniplan Adviseurs is een energie- & waterscan uitgevoerd waarin is onderzocht welke besparende maatregelen op gebouwniveau realistisch en haalbaar waren. Ook heeft Techniplan Adviseurs een Pre-assesment voor BREEAM uitgevoerd om te bepalen welk BREEAM certificaat (Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding) tot de mogelijkheden behoorde. Tijdens de exploitatiefase heeft Techniplan Adviseurs tevens supervisie gehouden op het uitgevoerde onderhoud, beheer en energiemanagement van de WKO- installatie.

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs was ingeschakeld voor het ontwerp van alle technische gebouwgebonden installaties, de installaties voor opwekking van warmte en koude en als afgeleide daarvan ook diverse studies op het gebied van comfort, duurzaamheid en milieu.

Zo hadden wij een gevelstudie voor het kantoor uitgevoerd om, in nauwe afstemming met de architect, de beste combinatie van gevel en installatieconcept te bepalen. Immers, met een volglazen gevel als uitgangspunt ging het binnencomfort niet vanzelf goed worden. Op basis hiervan was besloten om drievoudig glas toe te passen, en zonwering met name op de westgevel, zodat een regulier installatieconcept met inductie-units kon worden toegepast.

Realisatie / Montage-inspectie

Tijdens de prijsvormingsfase heeft Techniplan Adviseurs de begeleiding van installatietechnische prijs- en contractvorming alsmede uitvoeringsbegeleiding en oplevering verricht en een gunningsadvies uitgebracht.

Tijdens de realisatiefase is aan de diverse vergaderingen (bouw- werk- en coördinatie-) deelgenomen en is de kwaliteit van de montagewerkzaamheden tijdens de realisatie bewaakt.

Duurzaamheid

Door Techniplan Adviseurs was een energie- & waterscan uitgevoerd waarin is onderzocht welke besparende maatregelen op gebouwniveau realistisch en haalbaar waren. Op basis hiervan was besloten om warmte-/koudeopwekking (WKO) met een warmtepomp op basis van bodemwater toe te passen. In dit kader is ook beschouwd wat de mogelijkheden waren om dit WKO-systeem uit te breiden met de naastgelegen, bestaande hal van Lely (al dan niet met een WKK voor de poedercoating), en ook de toekomstige naburige woonwijk. Besloten is om de WKO aan een systeem voor asfaltverwarming te koppelen, zodat het wegdek ’s winters vorstvrij gehouden kan worden en de WKO tegelijkertijd extra geladen kan worden met koude voor de zomer.

Ook heeft Techniplan Adviseurs een Pre-assesment voor BREEAM (een uitgebreide methode om duurzaamheid in de breedste zin van het woord te toetsen en te certificeren) uitgevoerd om te bepalen welk BREEAM certificaat (Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding) tot de mogelijkheden behoort. Op basis daarvan is besloten om ermee door te gaan, het project aan te melden voor een BREEAM certificering, en met het volledige ontwerpteam dit verder uit te werken. Daarbij is het resultaat dat het kantoor het predikaat Excellent behaald heeft, en de assemblagehal zelfs Outstanding, het hoogst haalbare. In dit kader is ondermeer de toepasbaarheid van oplaadpunten voor elektrische auto’s en daglichtsimulatie voor de kantoren onderzocht, en naar verwachting zal ook duurzame windenergie op de locatie worden toegepast.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Lely Groep – Maassluis
Architect: ConsortArchitects
Landschapsarchitect: Plein06
Bouwmanagement: ConsortArchitects
Adviseur brandveiligheid: EFPC
Constructeur:  IMd Raadgevende Ingenieurs
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs
Installateur: Cofely
Aannemer: Dura vermeer
Adviseur Civiel : Waterpas
Breeam assesor: DGMR
Breeam expert: ConsortArchitects

Website

http://lelyinhetnieuw.lely.com/nl/nieuwbouw

Publicaties

Interview door Duurzaam Gebouwd
TPA – Zo Magazine voorjaar 2012 – Lely
Facts & Figures Lely