Project
image image image image
Opdrachtgever:Almere Landdrost B.V. gedelegeerd aan Breevast bv
Architect:ZZDP Architecten
Periode:2009 - 2011
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een kantoor- en schoolgebouw. De Landdrost heeft een laagbouw, een kantoortoren van 13 verdiepingen, een onderwijstoren van 9 verdiepingen en een drielaagse parkeergarage met 185 parkeerplaatsen. Waarvan twee lagen bovengronds en één laag ondergronds parkeren.

Circa 10.000 m² wordt in gebruik genomen als hoger onderwijs. In dit deel vindt Windesheim Flevoland onderdak. De naastgelegen kantoortoren beslaat circa 14.000 m² hoogwaardige kantoorruimte. Het gehele gebouw kent een eigentijdse architectuur bestaande uit de twee torens met strakke belijning op een transparante plint. De ingangen hebben grote vides en een bordestrap over drie verdiepingen.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie (E&M)

Om het project “De Landdrost” te kunnen beoordelen is de methodiek van GPR Gebouw 4.0 gebruikt. Deze methode is ontwikkeld door de gemeente Tilburg en W/E Adviseurs. Met deze methodiek wordt een rapportcijfer gegeven voor de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomst¬waarde. De berekening maakt onder meer gebruik van de EPC-methodiek en levenscyclusanalyse (LCA). De berekende eindresultaten voor zowel de kantoor- als schoolfunctie zijn een label A.

Ontwerp & Calculatie

De technische installaties in het project zijn ontworpen door Terberg Systeemintegratie, tevens uitvoerend installateur. Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de beoordeling van het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van het complete installatiepakket. De installatie-opzet is gebaseerd op luchtverwarming en luchtkoeling. Dit werkt met VAV-inductie (= regelbare luchthoeveelheden) door middel van analoge ruimteregeling per 3,6 meter gevel. Om de werkzaamheden binnen de planning te laten vallen heeft tussen Techniplan Adviseurs en de installateurs regelmatig afstemming plaatsgevonden. Hierdoor kon de installateur binnen korte tijd de werktekeningen en berekeningen definitief maken.

Montage-inspectie & Uitvoering (Realisatie & Exploitatie)

Tijdens uitvoering zijn kwaliteitsinspecties uitgevoerd en direct met montageleiders afgestemd waardoor door de installateurs sneller kon worden gereageerd op de geconstateerde punten.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Almere Landdrost B.V. gedelegeerd aan Breevast bv
Architect: ZZDP Architecten, Amsterdam
Bouwmanagement: Peak Development
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur: Van Rossum
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur:Terberg Totaal Installaties
Aannemer:Dura Vermeer Bouw Hengelo