Project
image image image
Opdrachtgever:OVG Real Estate
Architect:De Jong Gortemaker Algra
Periode:2006 - 2009
Categorie:Kantoor
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het nieuwe kantoor voor KPN in Amsterdam heeft een omvang van 25.000 m2 en is ontworpen door De Jong Gortemaker Algra. Uitgangspunt voor het ontwerp was een duurzaam kantoorgebouw met een klantgerichte uitstraling. Het kantoor is gesitueerd in het Teleport-gebied, direct naast station Amsterdam Sloterdijk. De gevel bestaat grotendeels uit glas waardoor het gebouw een hoge mate van transparantie uitstraalt. In de kern van het gebouw is een grote binnentuin opgenomen en op enkele etages is in een wintertuin voorzien. Onder het gebouw bevindt zich een half verdiepte parkeergarage.

Het gebouw is verdeeld in vier kwadranten. Ieder kwadrant is onafhankelijk verhuurbaar en heeft behoudens de opwekking zijn eigen installaties. De vier installatieruimtes liggen volledig binnen het volume op de bovenste verdieping aan de patiozijde. Hierdoor zijn er geen ontsierende dakopbouwen aanwezig.

Rol Techniplan Adviseurs

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de advisering van alle gebouwinstallaties. Door Techniplan is een definitief ontwerp gemaakt waarna het project in de vorm van design & construct door de aannemer met haar installateurs is uitgewerkt tot bestek en tekeningen. In deze fase heeft Techniplan de uitwerking door de installateurs van het DO naar bestek gecontroleerd en bewaakt.

Tijdens de uitvoering heeft Techniplan Adviseurs de te leveren kwaliteit van de installaties bewaakt en voor de oplevering heeft Techniplan de nodige opleveringsinspecties en functionele controles uitgevoerd.

Het gebouw is voorzien van allerlei technieken die bijdragen aan duurzaamheid.

Wat betreft de installaties zijn dit:

  • warmte- en koudeopslag met warmtepomp;
  • lage temperatuurverwarming;
  • hoog rendement warmteterugwinning uit ventilatielucht;
  • daglichtregeling en lichtschakeling op basis van aanwezigheidsdetectie;
  • waterbesparende kranen en toiletten.

Media & Links

Betrokken partijen:

Opdrachtgever:  OVG Real Estate
Architect:  De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
Constructeur:  Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Adviseur installaties:  Techniplan Adviseurs bv
Brandveiligheid:  Adviesbureau Nieman