Project
image image
Opdrachtgever:Pronam Aurora BV & Hotelschool Den Haag
Architect:ZZDP Architecten
Periode:2011 - 2012
Categorie:Logies Onderwijs
Type project:Herontwikkeling Renovatie

Algemene projectinfo

In opdracht van Pronam Aurora is voor Hotelschool Den Haag een nieuwe huisvesting gerealiseerd.  Het project betreft de herontwikkeling van een nabij het Rembrandtpark gesitueerd laagbouw kantoorgebouw met vier bouwlagen en een ondergrondse stallingsgarage met een oppervlakte van circa 14.000 m². Hierin worden onderwijs­lokalen, kantoorruimten, 128 studentenkamers, auditorium, studentensociëteit, restauratieve voorzieningen, 20 hotelkamers en een dienstwoning gerealiseerd ten behoeve van de (hogere) Hotelschool Den Haag.

Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor de begeleiding in de uitvoering en advisering van alle technische installaties.

Rol Techniplan Adviseurs

Ontwerp & Calculatie

Voor het project Hotelschool The Hague in Amsterdam heeft Techniplan Adviseurs in de ontwerpfase, door derden vervaardigde, ontwerpdocumenten gecontroleerd op kwaliteit, compleetheid en op discrepanties tussen de stukken van de verschillende disciplines. Tijdens de aanbestedingsfase zijn door Techniplan Adviseurs de vragen van de inschrijvers beantwoord en is op basis van de inschrijvingen een gunningsadvies opgesteld richting opdrachtgever.

Realisatie & Exploitatie

In de uitvoering zijn door Techniplan Adviseurs kwaliteitsinspecties uitgevoerd waarbij werd gerapporteerd aan de bouwdirectie. Bij oplevering zijn visuele en functionele controles uitgevoerd en is gezorgd voor afhandeling van de restpunten.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Pronam Aurora BV & Hotelschool Den Haag
Architect:  ZZDP Architecten
Bouwmanagement: Peak Development & Stevens van Dijck
Adviseur bouwfysica: Peutz
Constructeur: Van Rossum
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs bv
Installateur: De Jong en TES
Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs

Websites

http://www.hotelschoolams.nl/images/album/le-cafe.html

http://www.hotelschool.nl/facilities/skotel-amsterdam/rooms.html